Línea ICO Exportadores 2019

 • Finança l'activitat exportadora

  I el procés d'internacionalització de les empreses

 • Per a factures tant en euros com a unes altres divises. Finançament exempt de comissions. Compatible amb unes altres ajudes.

Avantatges

La Línia ICO Exportadors s'engloba dins les Línies de Mediació Internacional que l'ICO té disponibles per finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

Els finançaments instrumentats sota la Línia ICO Exportadors tenen les següents característiques i avantatges:

 • El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies.
 • Les factures poden estar emeses en euros o altres divises, encara que els finançaments seran sempre en euros.
 • Aquest finançament està exempta de comissions (pròrroga, cancel·lació sense reemborsament, etc.).
 • No és necessari modificar la pòlissa de comerç exterior ja signat amb el client, a què s'adjuntarà el clausulat ICO i l'Annex 0 corresponent a les disposicions realitzades.
 • Es pot finançar fins al 100% de l'import de la factura, sempre que no se superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses disposicions, sense existir limitació per país deutor (llevat dels que estiguin en la llista de sancions d'OFAC).
 • Aquest finançament és compatible amb ajudes rebudes de les Comunitats Autònomes (CA) o altres institucions.

 

El tipus d'interès aplicable és variable, i es forma com segueix:

 • Euríbor Reuter 6 mesos (de divendres anterior a l'inici de cada setmana) + Diferencial de captació de fons d'ICO + Marge Entitat.

  Si la suma de l'Euríbor + Diferencial de captació de fons d'ICO és negatiu, ICO aplica per aquesta suma un 0%.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquesta entitat i oscil·la en funció de les condicions de mercat. L'ICO publica els seus tipus d'interès de forma periòdica en la seva pàgina web www.ico.es.

Vegeu-ne més

 • Beneficiaris: Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzada a un deutor ubicat fora del territori nacional.
 • Documentació: Tots els finançaments han d'estar justificades documentalment (factures, cobraments, contractes, Annex 0, document que justifiqui l'exportació, entre altres).
 • Vigència: Fins al 27 de desembre de 2019, o abans si s?escau l'esgotament dels fons de la Línia.