Pre y Post Financiación

 • Bestreta concedida per Bankia

  Del cobrament de les teves vendes de béns o serveis a l'exterior

 • Permet cobrir despeses de logística i transport. Has de tenir concedida una Línia de Comerç Exterior. Pots utilitzar cobertures de tipus de canvi.

Avantatges pre i postfinançament

El finançament d'exportació consisteix en la bestreta concedida per Bankia del cobrament de les teves vendes de béns o serveis a l'exterior.

Aquest tipus de finançament es pot iniciar des del mateix moment en què tanquis l'acord de venda, prèviament, fins i tot, a l'inici del seu procés de fabricació.

 • El prefinançament és el finançament per al període que transcorre entre la data de la comanda o contracte de compravenda i l'enviament de la mercaderia o prestació del servei.
 • La post-finançament o bestreta d'exportació cobreix el període que transcorre des de la data d'enviament de la mercaderia o prestació del servei, fins al cobrament efectiu.

Com a exportador t'interessa saber:

 • El prefinançament de les teves exportacions facilita liquiditat per fer els aprovisionaments necessaris per fabricar o elaborar els béns o serveis.
 • Et permet cobrir despeses de logística i transport.
 • Has de tenir concedida una Línia de Comerç Exteriorque inclogui aquesta operativa.
 • Pots sol·licitar finançament tant en euros com en les principals divises.
 • Pots sol·licitar finançament sent beneficiari de qualsevol mitjà de pagament internacional (xecs, transferències, remeses, crèdits documentaris).
 • Aquest finançament es podrà fer utilitzant les condicions de la Línia ICO Exportadors.
 • Pots utilitzar cobertures de tipus de canvi (compra venda de divises a termini, opcions, etc.).
 • Pots cancel·lar anticipadament o prorrogar el finançament fins al termini màxim permès a la Línia de Comerç Exterior. El venciment del finançament ha de ser la data prevista de cobrament.
 • A Bankia no es cancel·la automàticament el finançament en la data de venciment establerta. El sistema concedeix un marge de 30 dies per conciliar la recepció real dels fons amb la cancel·lació del finançament, evitant d'aquesta manera desfasaments de liquiditat.
 • Set dies abans del venciment del finançament, rebràs un Avís Comexinformant-te'n.