Remesas de exportación

 • Gestió de cobrament de documents

  Financers i/o comercials que li encarregues a Bankia

 • La remesa simple d'exportació mitigarà el risc d'impagament. Les remeses estan regulades per una normativa específica. Mitiga el risc d'impagament si el document financer està avalat.

Avantatges de la Remesa d'exportació

Una remesa d'exportació consisteix en la gestió de cobrament de documents financers i/o comercials que li encarregues a Bankia.

Quan tinguis més confiança amb els teus clients podràs triar com a mitjà de pagament la remesa (simple o documentària). Hauràs de valorar el nivell de confiança per triar una opció o una altra.

 • La remesa simple d'exportació consisteix en la gestió de cobrament de documents financers (lletres, rebuts, pagarés, xecs, promissory notis). Llevat que l'efecte aquest avalat, el banc de l'importador no assumeix cap compromís de pagament. Amb aquesta premissa de no obligació de pagament d'una entitat financera, l'elecció per part teva de la remesa simple, ha d'estar fonamentada en la confiança, l'experiència prèvia i el coneixement del client.
 • La remesa documentària contra pagament, almenys, t'aporta la seguretat que la documentació necessària per obtenir la mercaderia viatja dins el circuit bancari i, que aquesta, no serà lliurada al comprador llevat que prèviament s'efectuï el pagament (si el pagament és vista).

Si, en virtut de la confiança que tens amb el teu client, decideixes utilitzar una remesa documentària contra acceptació, diferint el pagament a un termini, l'obligació de l'entitat receptora serà exclusivament la de recollir la signatura del seu client en el document d'acceptació. Lliurarà els documents després de complir aquest requisit i en arribar el venciment procedirà a carregar al comprador. Si hi ha saldo, enviarà els fons de conformitat amb les nostres instruccions. Si no hi ha saldo, no efectuarà el càrrec i no remetrà els fons.

Si necessites major garantia, pots sol·licitar que els documents siguin lliurats només contra acceptació i aval bancari. Si el banc que efectua l'aval és acceptable per a Bankia, li podrem oferir finançament sense recurs mitjançant el Forfaiting d'exportació

Avantatges del producte

 • La remesa simple d'exportació mitigarà el risc d'impagament si el document financer està avalat per l'entitat financera.
 • Protecció jurídica. Les remeses estan regulades per la normativa URC 522 de la Cambra de Comerç Internacional.
 • Si la remesa és documentària contra pagament, els documents que transmeten la propietat de la mercaderia s'inclouen en el circuit bancari i no seran lliurats al seu client llevat que es produeixi el pagament.

A més t'interessa saber

 • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres, per la qual cosa no es formularan discrepàncies. Però si el comprador no vol els documents, els pot rebutjar.
 • Si disposes de documents financers avalats amb pagament diferit, Bankia podria comprar-los sense recurs, en funció de la qualitat creditícia del banc i de la disponibilitat de les seves línies de risc, mitjançant el Forfaiting d'exportació

Producte Substitutiu