Transferencia Recibida

  • Mitjà de pagament simple

    Basat en un criteri d'alta confiança entre les parts

  • Alta mecanització en el tractament d'operacions rebudes de l'exterior. Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi. Risc d'entrega de mercaderia prèvia a la transferència.

Avantatges de Transferència Rebuda

La transferència és un mitjà de pagament simple basat en un criteri d'alta confiança entre les parts (importador i exportador).

Depenent de la confiança que l'importador tingui en l'exportador (o viceversa), o simplement perquè les condicions del mercat així ho exigeixen, podem parlar de:

  • Pagament anterior al lliurament de la mercaderia.
  • Pagament posterior al lliurament de la mercaderia.

Com a exportador hauràs de controlar que entregues la mercaderia al teu client quan tinguis prou garanties de rebre el cobrament. Si no tens prou confiança en l'importador, hauràs d'intentar enviar la mercaderia després de rebre els fons.

Si la relació amb el teu client ja és de confiança, hauràs de valorar quin risc assumeixes si entregues la mercaderia abans de rebre'n el cobrament.

En cas que concedeixis al teu client un ajornament en el pagament, Bankia pot oferir-te post-finançar la teva venda amb càrrec a la teva Línia de Comerç Exterior, fins i tot, estudiar la possibilitat d'anticipar-te sense recurs l'import de la teva venda. En aquest cas, hauran d'existir en l'operació prou garanties per a Bankia, que possibilitin que l'operació arribi a bon fi. Per exemple, si tens contractada la Pòlissa Màster Or de CESCE, podries instruir a aquesta Entitat a què emeti un títol de liquiditat a favor de Bankia (Factoring sense recurs de Títols CESCE). O, en cas que Bankia pugui classificar el risc dels seus clients, pots sol·licitar una Línia de Factoring Internacional.

Com a exportador t'interessa:

  • Alta mecanització en el tractament d'operacions rebudes de l'exterior. Si la transferència rebuda té totes les dades identificatives correctes, l'abonament en el teu compte és automàtic.
  • Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi (compra venda de divises a termini, opcions, etc.).
  • Risc d'entrega de mercaderia prèvia a la transferència i no recepció dels fons.
  • Pots controlar els moviments registrats en qualsevol dels teus comptes a Bankia En línia Empreses.