Crédito Documentario de Importación

  • És el mitjà de pagament més segur per a comprador i venedor

    Suposa un compromís irrevocable per part del banc que l'emet

  • Et permet acreditar davant el teu proveïdor la teva pròpia solvència. T'aporta protecció jurídica. Et permet obtenir finançament del teu proveïdor.

El crèdit documentari és el mitjà de pagament escollit quan no hi ha molta confiança entre les parts o quan es requereix aportar garantia de resultat de cobrament a l'operació, per accedir a altres productes i/o serveis (per exemple, finançament).

És el mitjà de pagament més segur per al comprador i el venedor perquè suposa un compromís irrevocable per part del banc que l'emet (banc de l'importador).

Aquest compromís està condicionat al fet que el beneficiari del crèdit (exportador) presenti els documents requerits en el propi crèdit documentari, en la forma i el termini establerts, és a dir, que compleixi amb les seves obligacions comercials.

Com importador, has de donar instruccions a Bankia perquè emeti un crèdit que reflecteixi els acords comercials a què has arribat amb el teu proveïdor.

Hauràs d'indicar, també, quins documents són els que necessites per poder assegurar-te que la mercaderia en camí és la que has pactat comprar, per què mitjà de transport està viatjant, en quina data s'ha embarcat, en quina data arribarà, quin és el destí final, quan ha d'efectuar-se el pagament, quin és l'incoterm aplicat, etc.

Es tracta de reproduir en el crèdit documentari tots els acords previs pactats amb el proveïdor.

És important sol·licitar tots aquells documents necessaris per a la seva administració, despatx i justificació de la seva importació davant les autoritats. Tenint en compte que el crèdit documentari gestiona documents (no mercaderies) i és independent de la relació comercial i contractual entre les parts.

Intervinents

Importador: client de Bankia i ordenant de l'obertura del Crèdit documentari per tal de pagar el seu deute si l'exportador compleix amb el condicionat establert.

Exportador: beneficiari del crèdit documentari, és qui rep l'import de la venda sempre que compleixi amb els documents acordats en el crèdit.

Banc emissor: és l'entitat que ordenat per la importadora obertura el crèdit, gestiona l'operació i garanteix el pagament en cas que es compleixi el condicionat acordat entre importador i exportador. En el nostre cas Bankia.

Banc del beneficiari: banc on el beneficiari és client, fa la gestió de la documentació.

Avantatges del producte

  • Seguretat en la transacció ja que només es procedirà al pagament si l'exportador compleix amb la seva part.
  • Acreditació de solvència davant el proveïdor afavorint el poder de negociació.
  • Protecció jurídica. Els crèdits documentaris estan regulats per la Cambra de Comerç Internacional (UCP600).
  • Tranquil·litat davant el suport aportat pels experts en comerç exterior de Bankia per a la supervisió i la revisió de la documentació.
  • Permet obtenir finançament del proveïdor, ja que en aportar garantia bancària és més fàcil negociar un pagament diferit.
  • Al proveïdor podrà anticipar el cobrament gràcies a l'oferta de Forfaiting risc Bankia (finançament sense recurs).

 

Producte Substitutiu