Emisión de cheques

  • Document emès per una entitat bancària

    A favor de l'exportador de l'operació del qual pagament es desitja cancel·lar

  • Pots emetre xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable. A garantia al receptor sobre l'existència de saldo. Implicarà l'alta d'una remesa simple d'importació.

Avantatges de l'Emissió de Xecs

El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual, com importador, autoritzes a una persona física o jurídica (el seu proveïdor/beneficiari) a retirar fons disponibles en la teva entitat financera (Bankia).

El xec bancari és un document emès per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació del qual pagament es desitja cancel·lar.

Com importador has de saber que:

  • Pots emetre xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
  • Pot ser bancari o de talonari (xec personal).
  • En cas de requerir l'emissió d'un xec bancari, li aporta garantia al receptor sobre l'existència de saldo per al pagament del xec. Has de tenir en compte que el xec bancari té despeses.
  • La utilització de xecs personals, implicarà l'alta d'una remesa simple d'importació, quan el proveïdor gestioni el seu cobrament.
  • Risc d'extraviament o falsificació del xec.