Remesas de importación

 • Mitjà de pagament escollit per comprador i venedor

  Quan la vostra relació de confiança està més consolidada

 • No es fa revisió de documents per part dels tècnics. Marge de negociació amb els teus proveïdors. Aporta protecció jurídica.

  Avantatges de les remeses d'importació

  La remesa (simple o documentària) és el mitjà de pagament escollit pel comprador i el venedor quan la seva relació de confiança està més consolidada. Hi ha un grau mitjà de confiança entre ells.

  A diferència del circuit del crèdit documentari, és l'exportador el que inicia l'operació mitjançant el lliurament a la seva entitat financera de documents financers i/o comercials amb càrrec a l'importador (comprador) perquè en gestioni el cobrament.

  Tipus de remesa

  Remesa simple: inclou només documents financers (lletres, xecs, pagarés). Els proveïdors presenten a gestió de cobrament els documents (xecs o pagarés) que els has lliurat com a pagament d'una mercaderia o servei, o presenten lletres o rebuts girats per ells al teu càrrec.

  Aquests documents poden ser:

  • A la vista.
  • A termini.

  Remesa documentària: inclou, a més dels documents financers, els documents comercials que normalment transmeten la propietat de la mercaderia (factures, documents de transport, etc.).

  • Contra pagament: Bankia només et lliurarà els documents comercials un cop els hagis pagat.
  • Contra acceptació: Bankia et lliurarà els documents contra l'acceptació de l'efecte amb pagament ajornat, presentat pel teu proveïdor.
  • Contra l'emissió d'una garantia bancària.

  Es diferència del crèdit documentari en el fet que l'obligació del banc de l'importador (en el nostre exemple, Bankia), llevat que es requereixi l'aval d'algun efecte, no va més enllà de seguir les instruccions rebudes del presentador. Es tracta d'una custòdia dels documents i de la realització del pagament quan hagin estat lliurats.

  Com a importador t'interessa saber

  • Si la remesa és documentària, els documents solen evidenciar l'enviament cert d'una mercaderia.
  • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres.
  • Quan el document financer que es rep en la remesa és una lletra o pagaré d'empresa, Bankia gestionarà el pagament de timbres segons el que estableix l'impost d'actes jurídics documentats.
  • Aquest mitjà de pagament et permet marge de negociació amb els teus proveïdors si les remeses són amb pagament ajornat i documents financers avalats (es requereix tenir Línia de Comerç Exterior), ja que possibilita que Bankia pugui fer-los una oferta de Forfaiting.
  • T'aporta protecció jurídica, ja que les remeses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional ( URC 522).