Remesas de importación

 • Mitjà de pagament escollit per comprador i venedor

  Quan la vostra relació de confiança està més consolidada

 • No es fa revisió de documents per part dels tècnics. Marge de negociació amb els teus proveïdors. Aporta protecció jurídica.

La remesa d'importació és el mitjà de pagament seleccionat per comprador i venedor quan existeix una relació de confiança més consolidada entre ells. Es pot considerar com una alternativa més segura al pagament anticipat.

En aquest mitjà de pagament l'exportador inicia l'operació lliurant a la seva entitat financera els documents financers i/o comercials amb càrrec a l'importador (comprador) perquè gestioni el seu cobrament.

A diferència del crèdit documentari, en la remesa no es revisen els documents per part dels experts en Comerç exterior de Bankia.

Intervinents

 • Cedent: exportador que fa entrega al seu banc d'un document financer lliurat per l'importador perquè gestioni el seu cobrament.
 • Banc de l'exportador: banc que remetrà el document financer facilitat per l'exportador al banc de l'importador encarregat del pagament.
 • Banc de l'importador: rep la remesa del banc de l'exportador i la presentarà a l'importador per obtenir el seu cobrament.
 • Lliurador: l'importador que fa el pagament segons instruccions del seu banc.

Modalitats del producte

Remesa simple: composta únicament per documents financers (lletres, xecs i pagarés). Els proveïdors presenten en gestió de cobrament aquells documents que els has lliurat com a pagament d'una mercaderia. Els documents poden ser a la vista o a termini.

Remesa documentària: els documents financers venen acompanyats dels documents comercials (factures, documents de transport...) Aquests poden ser:

 • Contra pagament: Bankia lliurarà els documents comercials contra el pagament dels mateixos.
 • Contra acceptació: Bankia lliurarà els documents contra l'acceptació de l'efecte amb pagament ajornat, presentat pel teu proveïdor.

Avantatges del producte

 • Protecció jurídica. Les remeses estan regulades per la normativa URC 522 de la Cambra de Comerç Internacional.
 • Cost inferior al d'un crèdit documentari.
 • Et permet un major marge de negociació amb els teus proveïdors si les remeses són amb pagament ajornat gràcies a l'oferta que Bankia pot fer de Forfaiting.

A més t'interessa saber

 • Si la remesa és documentària, els documents solen evidenciar l'enviament cert d'una mercaderia.
 • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres.
 • Quan el document financer que es rep en la remesa és una lletra o pagaré d'empresa, Bankia gestionarà el pagament de timbres segons el que estableix l'impost d'actes jurídics documentats.

Producte Substitutiu