Contados y Seguros de Cambio

  • Amb aquesta operació el client adquireix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'entitat

    A un preu i en una data determinada establerts en el moment de la contractació

  • L'assegurança de canvi és un producte MiFID classificat com a complex. Per contractar-los, és imprescindible emplenar tota la documentació relacionada. Està subjecte a la normativa EMIR.

Avantatges de comptats i assegurances de canvi

Amb una operació de comptat o amb un assegurança de canvi el client adquireix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'entitat a un preu i en una data determinada establerts en el moment de la contractació.

Una operació de comptat es fa per aplicar-ho a operacions que es liquiden amb data valor dos dies hàbils de mercat. Excepcionalment, i només en algunes divises, es podran contractar operacions valor 0 i un dia hàbil de mercat.

Pots contractar-ho directament a Bankia En línia Empreses.

Un assegurança de canvi, al contrari, es fa per aplicar-la a operacions la data de venciment de les quals és superior a dos dies hàbils de mercat, cosa que la converteix en un producte molt flexible en permetre bestretes (utilització abans del venciment contractat) i pròrrogues (extensió del venciment contractat). En tots dos casos es recalcula el preu original tenint en compte el termini de l'operació corresponent.

Per contractar una assegurança de canvi cal que tinguis habilitada una línia de risc (Línia Comex o Línia de Derivats), que pots contractar a través de l'OIE.

Set dies abans del venciment de l'assegurança de canvi rebràs un Avís Comex per recordar-te'n el venciment i així tenir la possibilitat d'aplicar-la o associar-la a qualsevol operació de cobrament o pagament internacional.

El dia del venciment de l'operació la cotització de la divisa pot ser més favorable que la contractada.

En cas d'incompliment de l'assegurança de canvi (no-aplicació a una operació de cobrament/pagament) s'efectuarà una liquidació per diferències, carregant o abonant en el vostre compte la diferència entre el preu contractat i el preu de la divisa en el dia de l'incompliment, a més d'una comissió d'incompliment.

L'assegurança de canvi és un producte MiFID classificat com a complex, sent imprescindible per a la seva contractació l'emplenament de tota la documentació relacionada (classificació, informació precontractual genèrica, informació precontractual específica i test de conveniència si el client està classificat com a detallista).

En tractar-se d'un producte MiFID classificat com a complex, la seva contractació pot no ser adequada per a tots els clients. Així mateix l'assegurança de canvi està subjecta a la normativa EMIR.

Si vols aprofundir en aquest producte, consulta aquesta Presentació de Contractació de divises a Bankia En línia Empreses (PDF, 1,33 MB)