Contados y Seguros de Cambio

  • Amb aquesta operació el client adquireix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'Entitat

    A un preu i a una data determinada establerta en el moment de la contractació

  • L'assegurança de canvi és un producte MIFID classificat com a complex. És imprescindible per a la seva contractació l'emplenament de tota la documentació relacionada. Està subjecte a la normativa EMIR.

Avantatges de Comptats i Assegurances de Canvi

Amb una operació de comptat o amb un assegurança de canvi el client adquireix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'Entitat a un preu i a una data determinada establerta en el moment de la contractació.

Una operació de comptat es realitza per aplicar-ho a operacions que es liquiden amb data valor dos dies hàbils de mercat. Excepcionalment, i sol en algunes divises, es podran contractar operacions valor 0 i un dia hàbil de mercat.

Pots contractar-ho directament a Bankia En línia Empreses.

Un assegurança de canvi, al contrari, es realitza per aplicar-ho a operacions de la qual data de venciment és superior a dos dies hàbils de mercat, sent un producte molt flexible en permetre bestretes (utilització abans del venciment contractat) i pròrrogues (extensió del venciment contractat). En ambdós casos es recalcula el preu original tenint en compte el termini de l'operació corresponent.

Per a la contractació d'una assegurança de canvi cal que tinguis habilitada una línia de risc (Línia Comex o Línia de Derivats), que pots contractar a través de l'OIE.

Set dies abans del venciment de l'assegurança de canvi rebràs un Avís Comex per recordar-te el venciment i així tenir la possibilitat d'aplicar-ho o associar-ho a qualsevol operació de cobrament o pagament internacional.

El dia del venciment de l'operació la cotització de la divisa pot ser més favorable que la contractada.

En cas d'incompliment de l'assegurança de canvi (no-aplicació a una operació de cobrament/pagament) s'efectuarà una liquidació per diferències, carregant o abonant en el seu compte la diferència entre el preu contractat i el preu de la divisa durant el dia de l'incompliment, a més d'una comissió d'incompliment.

L'assegurança de canvi és un producte MIFID classificat com a complex, sent imprescindible per a la seva contractació l'emplenament de tota la documentació relacionada (Classificació, Informació Precontractual Genèrica, Informació Precontractual Específica i Test de Conveniència si el client està classificat com a detallista).

Al tractar-se d'un producte MIFID classificat com a complex la seva contractació pot no ser adequada per a tots els clients. Així mateix l'assegurança de canvi està subjecte a la normativa EMIR.

Si vols aprofundir en aquest producte, consulta aquesta Presentació de Contractació de divises a Bankia En línia Empreses (PDF, 1,33 MB)