Derivados de Tipo de Cambio

  • Productes de cobertura alternatius a l'Assegurança de Canvi

    Dissenyats a mida de les necessitats dels nostres clients

  • Els derivats de tipus de canvi són productes MIFID. És imprescindible per a la seva contractació l'emplenament de tota la documentació relacionada. Estan subjectes a la normativa EMIR.

Avantatges dels Derivats de Tipus de Canvi

Els derivats de tipus de canvi són productes de cobertura alternatius a l'Assegurança de Canvi, dissenyats a mida de les necessitats dels nostres clients.

Per a la contractació de qualsevol derivat de tipus de canvi cal que tinguis habilitada una línia de derivats i signat un CMOF (Contracte Marco Operaciones Financieras).

Els productes més habituals són:

  • Assegurança de Canvi Americà: el client adquireix l'obligació de comprar o vendre una divisa a un preu i en una data determinada en el moment de formalitzar-se el contracte, independentment de l'evolució que experimenti la divisa fins a la data de venciment de l'operació amb la peculiaritat de que les disposicions anticipades es faran sempre al mateix preu.
  • Forward Plus: el client adquireix el dret a comprar o vendre una divisa en una data futura determinada a un tipus de canvi establert per endavant, dret que sol es converteix en obligació si el si el parell de divises assoleix un nivell de barrera activante, establert en el moment de la contractació.
  • Túnel: el client limita la seva exposició al tipus de canvio una banda preestablerta en el moment de la contractació.
  • Assegurança de Canvi amb Barrera Desactivante: el client adquireix el dret i l'obligació de comprar o vendre una divisa a un preu determinat i en una data futura, amb la condició de que l'operació desapareix si en qualsevol moment des de la data de contractació i fins al venciment el tipus spot de mercat assoleix un nivell de barrera desactivante establert en el moment de la contractació.
  • Acumulador: el client adquireix tant el dret com l'obligació de comprar o vendre una divisa a una data futura determinada i a un tipus de canvi establert per endavant, però l'import a comprar o vendre està condicionat a l'evolució del tipus de canvi durant la vida de l'operació. Per a això s'estableix un grau de palanquejament i un calendari d'observacions periòdiques.

Els derivats de tipus de canvi són productes MIFID classificats com a complexos, sent imprescindible per a la seva contractació l'emplenament de tota la documentació relacionada (Classificació, Informació Precontractual Genèrica, Informació Precontractual Específica i Test de Conveniència si el client està classificat com a detallista).

Al tractar-se d'un producte MIFID classificat com a complex la seva contractació pot no ser adequada per a tots els clients. Així mateix estan subjectes a la normativa EMIR.

En cas d'estar interessat contacta amb el teu gestor a Bankia i explica-li les teves necessitats perquè els nostres especialistes dissenyin la millor opció per a tu.

Si vols aprofundir en aquests productes, consulta aquestes presentacions: