Faqs

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels vostres rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Per pagar els rebuts o tributs pots fer-ho tant, des de la nostra App Mòbil de Bankia com des del nostre Bankia En línia, en què a més podràs consultar nostre Cercador d'Emissors.

 • Què és una signatura digital i com puc obtenir-la?

  La signatura digital és una clau numèrica entre cinc i vuit caràcters que obtindràs en el moment de la contractació del servei. Aquesta clau és necessària per fer determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requereixin mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,?), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'aquest tipus no disposes de la teva signatura digital o aquesta es troba bloquejada, podràs crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També pots desbloquejar la teva clau de signatura digital en qualsevol Caixer de Bankia introduint alguna de les teves targetes operatives.

  I, si ho prefereixes, també pots anar a una oficina de Bankia, on podran facilitar-te-la.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja ets client de Bankia pots donar-te d'alta des del botó ?Accés clients ? que trobaràs en la capçalera dreta del portal, prement després en el botó ?Sol·licitar claus?.

  Si encara no ets client de Bankia, pots donar-te d'alta en el nostre web accedint al botó ?Fes-te client? ubicat en la capçalera del portal. O, si ho prefereixes, pots anar a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc posar-me en contacte amb Bankia?

  A la capçalera del portal disposes d'un botó de "Atenció al client?, on trobaràs els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si ho prefereixes, pots anar personalment a qualsevol de les nostres oficines de Bankia. Troba la teva oficina més pròxima al Cercador d'oficines disponible a la capçalera del portal.

 • Com puc trobar l'adreça dels caixers de Bankia més pròxims?

  A la capçalera del portal tens un accés directe al Cercador d'oficines i caixerson podràs trobar l'adreça de tots els nostres caixers i oficines.

  Si accedeixes a l'App de Bankia des de qualsevol dispositiu mòbil podràs localitzar els caixers més pròxims a la teva ubicació actual.

 • Què és el codi IBAN?

  L'International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Quines són les comissions principals que cobra Bankia?

  A Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i, per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Pots consultar la resta d'informació i condicions del programa PER SER TU. També tens disponible, al peu de pàgina, tota la informació sobre tarifes i comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també anomenat codi SWIFT, és una sèrie de vuit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Què és el rènting?

  És un lloguer a llarg termini en què s'inclouen tots els serveis necessaris perquè el vehicle estigui sempre en perfecte estat.

 • Què es pot incloure dins el contracte de rènting?

  Els serveis inclosos depenen del tipus de producte, estan prefixats i no tenen possibilitat de canvis per a les campanyes. Es poden contractar en funció de les necessitats del client en el cas de rènting personalitzat.

 • Quins serveis inclouen les campanyes?

  • El lloguer del vehicle.
  • Manteniment preventiu i correctiu.
  • Assegurança a tot risc sense franquícia amb prima fixa.
  • Substitució il·limitada de pneumàtics, incloent-hi punxades i rebentades.
  • Vehicle de substitució fins a 15 dies per cada immobilització en les reparacions de xapa i pintura.
  • Servei d'assistència en carretera des del km 0, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Servei d'Atenció al Client disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.
  • Gestió de multes en via administrativa.
  • Les despeses de matriculació i lliurament.
  • Els impostos inherents a la matriculació i tinença del vehicle.

   

  Aquest producte inclou els serveis estàndard del mercat, més les cobertures més completes que fan de Bankia Rènting un producte diferencial de màxima qualitat.

 • Disposa Bankia d'alguna oficina de representació internacional?

  Bankia disposa d'una oficina de representació a Xangai, la Xina.

 • Quins són els principals avantatges del rènting per a un particular?

  • Integra en un només pagament serveis que haurien de contractar-se per separat.
  • Permet utilitzar un vehicle sense anticipar cap import.
  • Estalvi de temps en la gestió integral del vehicle realitzat per la companyia de rènting.
  • Ajuda a un major control i planificació de despeses.
  • Permet disposar de vehicles nous periòdicament, amb el que es millora la imatge i es disposa de vehicles més eficients i assegurances.
  • Elimina la pèrdua de valor en la venda del vehicle usat.
  • Qualsevol persona autoritzada pel titular del contracte pot utilitzar el vehicle.
 • En què consisteix el finançament estructurat?

  És un mètode financer per aconseguir el finançament, moltes vegades a llarg termini i amb períodes inicials de carència, d'una inversió de caràcter singular i/o de gran envergadura i/o de certa complexitat, i quan la inversió constitueix una unitat productiva independent, utilitzant com a font de repagament els futurs fluxos de caixa que genera la mateixa inversió.

  Típicament, en un finançament estructurat els bancs no tenen recurs (o només tenen recurs parcial) a la companyia interessada a fer la inversió. Exemples d'un finançament estructurat són:

  • El finançament de projecte, p. ex. un parc eòlic en què el repagament del finançament es fa amb els fluxos de caixa generats pel parc eòlic mitjançant la venda de l'energia elèctrica que s'hi produeix.
  • El finançament de l'adquisició d'una empresa, p. ex. per part d'un fons de capital d'inversió (private equity) en què el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats per l'empresa adquirida.
  • I el finançament d'un actiu, p. ex. d'un avió, en què el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats mitjançant l'explotació comercial de l'avió d'acord amb un esquema d'arrendament financer o operatiu de l'avió. Es tracta normalment d'actius amb un valor (líquid) de mercat de manera que els bancs tenen com a segona font de repagament la venda de l'actiu.
 • Puc contractar el servei per poder tramitar diferents tipus de fitxers (per exemple, Càrrecs Sepa i Càrrecs Sepa Finançat)?

  Sí, pots contractar en la teva oficina o centre d'empreses els serveis que necessitis gestionar per a, posteriorment, tramitar fitxers a través de Bankia En línia Empreses.

 • Què són els productes estructurats?

  Els productes estructurats com a alternativa d'inversió es caracteritzen perquè vinculen la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents.

  Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents, principalment, en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat del producte.

 • Puc fer operacions des de l'app de Bankia relacionades amb la meva empresa?

  Sí, pots fer operacions relacionades amb la teva empresa des de l'App de Bankia, a través de l'accés d'Empreses. Per a això has de tenir contractada a Bankia En línia Empreses.

 • Disposa Bankia d'alguna solució de programari per poder facilitar els pagaments de la meva empresa amb altres empreses?

  Des de Bankia En línia Empreses pots donar d'alta els teus cobraments i pagaments. A més, disposes del Generador de fitxers Bankia, aplicació que permet generar els teus fitxers de cobraments i pagaments.

 • Bankia té alguna àrea per poder ajudar-me en cas que necessiti algun tipus d'assessorament financer, legal, etc.?

  Disposes de la nostra xarxa oficines i centres d'empreses, on obtindràs l'assessorament que necessitis.

 • Necessito haver fet el test MIFID per a la compra/venda de divisa a termini o derivats?

  Tant la compra/venda de divisa a termini com els derivats de tipus de canvi estan classificats com productes complexos segons la normativa MIFID, per la qual cosa és imprescindible haver fet les tasques MIFID abans de la seva contractació.

 • Què és el servei de factoring?

  És un servei integral de gestió i finançament dels comptes per cobrar: gestió de cobrament i bestreta dels crèdits comercials que l'empresa ostenta davant de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament hagi cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reuneixin les característiques següents: treballin de forma recurrent amb els seus clients, facturin a empreses de solvència reconeguda i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Quins són els avals internacionals?

  Els principals avals internacionals són els avals de licitació, de pagament anticipat, de fidel compliment, de garantia i de retenció en l'àmbit d'avals "tècnics" i avals de pagament i avals financers en l'àmbit de "financers".

 • Quins beneficis té la Targeta Empreses?

  • Quota d'alta.
  • Assegurança d'accidents.
  • Assegurança d'infidelitat de treballadors.
  • Descompte en estacions de servei Galp adherides de tot Espanya.
  • Descomptes a Hertz.
  • Servei connexió (assistència informàtica i legal gratuïta).
 • Què és un IRS o tipus fix?

  S'utilitza per a la cobertura del risc de tipus d'interès i permet intercanviar dos tipus d'interès entre el client i l'entitat, de manera que l'entitat abonarà al client el tipus variable i el client abonarà a l'entitat el tipus fix.

 • Quines són les modalitats de factoring?

  Les dues modalitats de facturatge més habituals són:

  • Estàndard: Modalitat més habitual. Bankia assumeix el risc d'insolvència del deutor des de la cessió dels crèdits fins que vencen, o si escau, el de les pròrrogues pactades (30 dies màxim).
  • Amb recurs: Bankia no assumeix el risc d'insolvència del deutor.
 • Què és un comptat?

  Una operació de comptat es fa per aplicar-la a operacions que es liquiden amb data valor dos dies hàbils de mercat. Excepcionalment, i només en algunes divises, es poden contractar operacions valor 0 i un dia hàbil de mercat.

 • Com puc sol·licitar un crèdit documentari d'importació?

  Pots sol·licitar el crèdit documentari al teu gestor Bankia, que traslladarà la sol·licitud als experts en comerç exterior.

 • Com puc contractar la Targeta Empreses?

  A través de l'oficina o el teu gestor comercial.

  El contracte es donarà d'alta a l'empresa (persona jurídica) mentre que les targetes es donaran a les persones físiques.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions en circulació en aquest moment determinat.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Hi ha fons determinats que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Quins terminis té el finançament internacional?

  No hi ha un horitzó temporal predefinit i, per tant, el finançament internacional pot comprendre el curt, el mitjà i el llarg termini.

 • Com puc anul·lar un traspàs o una transferència?

  Pots anul·lar una ordre de traspàs o una transferència des de Bankia En línia.

 • Quins són els principals derivats de Bankia?

  Els principals derivats de tipus d'interès que comercialitza Bankia són caps i IRS o swaps.

 • Què és el lísing?

  El lísing és un contracte d'arrendament financer, amb opció de compra obligatòria a exercir a decisió de l'arrendatari que s'utilitza per a la posada a disposició d'immobilitzat dins d'empreses i particulars.

 • Què són els derivats de tipus de canvi? Bankia comercialitza aquests productes?

  Els derivats de tipus de canvi són productes de cobertura alternatius a l'assegurança de canvi.

  Permeten als nostres clients accedir a les millors condicions per poder cobrir el seu risc de tipus de canvi.

  Combinant opcions i barreres activants/desactivants, podem construir cobertures a mida de les necessitats dels clients.

 • Quins interessos es paguen per un aval?

  Els avals no paguen interessos sinó comissions de risc i despeses d'emissió si l'emissió es fa per canal SWIFT.

  L'estàndard, pel que fa a la metodologia de cobrament de les comissions de risc, són liquidacions trimestralment per endavant.

 • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

  És una operació per la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

  Amb aquesta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tinguis en un fons d'inversió per fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'aquesta manera, l'import reemborsat es transfereix directament del fons d'origen al fons de destinació, juntament amb la informació fiscal.

  Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, ja que hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destina a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedeix computar-ne el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conserven el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

  El règim d'ajornament no resulta d'aplicació quan, per qualsevol mitjà, es posa a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició té per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats; tampoc els és aplicable quan té per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracta de partícips dels fons d'actius bancaris.

  Has de tenir en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, has d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho estableixen.

 • Qui se'n pot beneficiar i quines inversions són finançables de les Línies de finançament BEI?

   • Beneficiaris: Autònoms, Pimes amb menys de 250 empleats i Midcaps amb un nombre d'empleats entre 250 i menys de 3.000, independentment del seu balanç i facturació, que estiguin radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea.
   • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar a Espanya o a països de la Unió Europea.
   • Quantia finançable amb fons BEI: fins a 12,5 milions d'euros per projecte.

   

 • Què és un dipòsit estructurat?

  Un dipòsit estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents, principalment, en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat.

  Els dipòsits estructurats tenen la mateixa garantia de devolució del principal que un dipòsit tradicional.

 • Qui pot sol·licitar un préstec ICO?

  Empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense ànim de lucre que facin inversions productives en territori nacional, independentment del lloc del seu domicili social o fiscal i de si la major part del capital social és espanyol o estranger.

  Import màxim per client i any: Fins al 100% del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim per titular i any de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

 • Quins són els productes principals comercialitzats relacionats amb el tipus de canvi?

  Amb una operació de comptat o amb una assegurança de canvi el client adquireix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'entitat a un preu i en una data determinades establertes en el moment de la contractació.

 • Quines són les modalitats de crèdits documentaris?

  Els crèdits documentaris tenen dues modalitats fonamentals:

  • Els crèdits documentaris d'importació utilitzats com a mitjà de pagament de compres a l'exterior.
  • Els crèdits documentaris d'exportació per cobrar vendes fetes a l'exterior.
 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a empreses mitjanes i grans per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si sota un únic contracte de finançament.

  D'aquesta manera, es poden finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • Com m'afecta SEPA?

  SEPA et permet gestionar les operacions de càrrecs i transferències entre números IBAN amb les mateixes condicions, formats i terminis en tot l'Espai Econòmic Europeu.

 • Quin és la diferència entre un preaval i un aval?

  La diferència fonamental entre un preaval i un aval ve donada de la mateixa definició de preaval, que és un compromís d'emissió a futur d'emissió d'un aval.

 • Què és un efecte comercial i qui són els intervinents?

  Els efectes comercials són documents mercantils (lletres de canvi, pagarés, xecs i rebuts) que formalitzen el dret de cobrament (client) o l'obligació de pagament (proveïdor) en un període de termini establert per ambdues parts. Els intervinents d'un efecte comercial són:

  • El lliurador: el que emet la lletra.
  • El lliurat: el que pagarà la lletra.
  • El prenedor o tenidor: persona a qui s'ha de fer el pagament.
  • Els endossants i els endossataris: quan el prenedor dóna l'ordre que es pagui a una altra persona ho haurà d'indicar en el revers de la lletra (endós), el prenedor es converteix en endossant i la persona a qui cedeix el seu dret de cobrament, endossatari.
  • L'avalador: garanteixen el pagament de la lletra si no ho fa la persona a qui avala.
 • Què és una compra venda de divises a termini?

  Una compra venda de divises a termini al contrari es fa per aplicar-ho a operacions de la qual data de venciment és superior a dos dies hàbils de mercat, sent un producte molt flexible en permetre bestretes (utilització abans del venciment contractat) i pròrrogues (extensió del venciment contractat).

 • Quines comissions té la targeta empreses?

  L'alta de la targeta és gratuïta.

  La quota de manteniment està bonificada a partir de la 4a targeta beneficiària i successives, a més de per a cada targeta que facturi individualment 5.000 euros a crèdit en els dotze mesos previs al del cobrament de la quota.

 • Quins avantatges fiscals tenen els plans de pensions d'ocupació?

  Els plans de pensions d'ocupació gaudeixen d'una favorable tributació:

  • Per a l'empresa: les contribucions que fa l'empresa són una despesa deduïble en l'impost sobre societats, però és imprescindible que s'imputin fiscalment, aquestes contribucions, al treballador.
  • Per als partícips: les contribucions del promotor incrementen la base de cotització a la Seguretat Social. Les contribucions rebudes del promotor tenen un efecte neutre en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (les contribucions s'imputen fiscalment com un rendiment del treball però al seu torn redueixen la base imposable de l'IRPF en la mateixa quantia). D'altra banda, les aportacions efectuades pel mateix partícip redueixen la base imposable de l'IRPF. El total de les aportacions/contribucions té un límit de 8.000 euros. La desgravació fiscal serà el menor d'aquests dos imports: la quantitat aportada (amb un límit de 8.000 euros) o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • Les aportacions que no puguin ser objecte de reducció per excedir el límit relatiu del 30% podran ser reduïdes en els 5 exercicis següents.
 • Com puc sol·licitar un TPV?

  A qualsevol oficina Bankia o a través del nostre web, emplenant el formulari d'alta de TPV.

 • Què és un aval?

  Compromís signat per part d'una persona física o jurídica, normalment en un document de crèdit, pel qual es compromet a respondre per l'obligació de pagament que té una altra persona en cas que aquesta no ho fes.

 • Què és un TPV Virtual?

  El TPV virtual és el sistema de pagament que Bankia posa a la teva disposició perquè els teus clients et puguin pagar amb targeta al teu negoci en línia.

 • Què és un derivat de tipus d'interès?

  És un contracte pel qual les dues parts acorden, durant un període de temps, un intercanvi d'obligacions o drets de pagament, calculats sobre un mateix valor nominal.

 • He de tenir contractat algun producte addicional per a la compra/venda de divisa a termini?

  Per a la contractació de la compra/venda de divisa a termini el client ha de tenir habilitada una Línia Comex o una Línia de Derivats. Així mateix, per a la contractació de qualsevol derivat de tipus de canvi necessito tenir una Línia de Derivats i signat un contracte CMOF.

 • Quin termini té un aval?

  Un aval pot tenir venciment efectiu o nominal, o pot ser indefinit.

  En cas de tenir venciment nominal, es requereix que per a la cancel·lació de l'aval es torni el mateix, mentre que el venciment efectiu, arribada la data de venciment, l'aval es considera cancel·lat amb caràcter general.

 • Com bloquejo la targeta en cas de pèrdua o robatori?

  Si et cal bloquejar una targeta per robatori o extraviament posem a la teva disposició un telèfon específic: 91 602 46 80.

  També pots adreçar-te a la teva oficina més pròxima.

 • Què és un Cap?

  Cap és un producte per cobrir-se de possibles pujades de tipus d'interès. Mitjançant aquest producte, el client s'assegura un tipus màxim que pagarà a canvi d'una prima única pagada a l'inici de l'operació.

 • Quines són les principals mesures de previsió empresarial disponibles a Bankia?

  A Bankia disposem de plans de pensions d'ocupació.

  Un pla de pensions d'ocupació és un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini promogut per una pime o empresa per als seus empleats. Per ser partícip d'un pla de pensions d'ocupació que promou un promotor, el requisit imprescindible és l'existència de relació laboral amb aquest promotor.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual s'hagi adquirit.

 • En què consisteix el finançament internacional?

  L'objectiu del finançament internacional és prestar serveis financers a l'empresa en les seves necessitats derivades de les seves importacions i exportacions.

 • Quins són els principals avantatges del rènting per a una empresa?

  • Integra en un només pagament serveis que haurien de contractar-se per separat.
  • Permet utilitzar un vehicle sense anticipar cap import.
  • S'aconsegueix accedir a especials condicions de compra el que implica una menor quota mensual del lloguer.
  • Ajuda a un major control i planificació de tresoreria.
  • És una despesa deduïble, podent ser-ho fins a la seva totalitat, en funció del percentatge d'ús afecte a l'activitat professional per a professionals liberals i empreses.
  • L'IVA/IGIC és compensable en el mateix percentatge aplicat com despesa deduïble.
  • Permet disposar de vehicles nous periòdicament, amb el que es millora la imatge de la companyia i es disposa de vehicles més eficients i assegurances.
  • Incrementa el temps a disposició de l'empresa com bé productiu.
  • Elimina la pèrdua de valor en la venda del vehicle usat, així com uns altres riscos de despeses imprevistes.
  • Simplifica la gestió i control.
  • Qualsevol persona autoritzada pel titular del contracte pot utilitzar el vehicle.
 • Què és la Garantia de Qualitat Bankia?

  En certs models en què estigui destacada aquesta condició especial en l'oferta, el client-si no està satisfet - podrà tornar el vehicle sense penalització alguna. Per procedir d'aquesta manera no haurà d'haver transcorregut el termini d'un mes des de la data de posada a disposició comunicada per Alphabet, el vehicle no hagi patit cap dany extern ni intern (llevat que el dany es degués a un defecte de fabricació) i no s'hagin realitzat amb ell més de 1.000 quilòmetres. Aquesta garantia és d'un únic ús per client.

 • Puc modificar les característiques del vehicle i/o del preu en les campanyes?

  En les campanyes no hi ha negociació de preus ni de característiques del vehicle, només es podrà triar el termini i el quilometratge i en alguns casos color, per bé que en contractacions de Rènting Personalitzat es podrà configurar el cotxe al seu gust, amb els opcionals, color i accessoris que el client desitgi.

 • Quin tipus de vehicles es poden contractar?

  Tots els vehicles que es puguin conduir amb el carnet de conduir B, turismes i vehicles industrials lleugers fins als 3.500 Kg de Pes Màxim Autoritzat.

 • Quin és la durada i el quilometratge que es pot contractar?

  El termini més freqüent és de 48 mesos, per bé que es poden contractar entre els 24 i els 60 mesos i des de 10.000 km/any als 180.000 km en el total del contracte. En el cas de les campanyes, se seleccionarà entre determinats terminis i quilometratges prefixats.

 • El termini del contracte és de compliment obligat?

  Sí, el termini contractat és el que predomina per donar vigència al contracte, ja que el fet d'arribar al quilometratge total contractat abans de la finalització del termini, no implica la finalització del contracte. En cas de voler rescindir anticipadament el contracte, aquest estableix una penalització del 50% de les quotes pendents.

 • Es pot ampliar o reduir el quilometratge o el termini contractat?

  Sí, es faria un recalculo per variar les condicions de termini i/o quilometratge i per tant les quotes variarien en conseqüència.

 • Es pot prorrogar el contracte?

  Sí, sempre que aquest no excedeixi els 60 mesos o 200.000 quilòmetres totals per contracte des de la seva data d'inici.

 • Què ocorre si vull cancel·lar abans de complir amb el termini contractat?

  En cas de voler rescindir anticipadament el contracte, el contracte estableix una penalització del 50% de les quotes pendents.

 • Què ocorre si es passa o no arriba als km contractats?

  Tant si s’escau excés com a defecte en els quilòmetres realitzats pel que fa als pactats, en el contracte apareix la quantitat a cobrar o a abonar segons el cas.

  El fet d'excedir el quilometratge total contractat, no implica la finalització del contracte, sent el termini de contractació, l'indicador de referència per a la vigència del contracte.

 • Com es liquida l'excés/defecte de quilometratge d'una cancel·lació anticipada, voluntària o fortuïta?

  Es farà una regularització del quilometratge prorratejat a la data de finalització.

 • De qui és la propietat del vehicle?

  El vehicle és propietat de la companyia de Rènting, que cedeix l'ús i gaudi al client, pel temps contractat, a canvi d'una quota mensual.

 • On es lliura el vehicle?

  El vehicle es lliurarà en un Concessionari Oficial de la marca escollida. Amb caràcter general serà el més pròxim al teu domicili.

 • On es fan els manteniments?

  Alphabet compta amb una xarxa homologada de tallers per assegurar un servei amb la màxima qualitat que doni cobertura a tot Espanya. Quan necessitis fer un manteniment per al vehicle, contacta amb nosaltres i et gestionarem la cita prèvia amb el nostre taller preferent per a la teva màxima comoditat.

 • Quin tipus d'assegurança s'inclou amb el contracte de Rènting?

  Per a les Campanyes l'assegurança que s'inclou és una assegurança a tot risc sense franquícia amb prima fixa, és a dir, sense revisió ni per IPC, ni per sinistralitat. És un tipus d'assegurança que compta amb un nivell de cobertures major a l'habitual del mercat i que per tant tindria un elevat import de contractació en intentar equiparar-ho amb una assegurança particular.

  A més, només en els casos de Rènting Personalitzat, existeixen altres modalitats d'assegurança, com poden ser l'assegurança oberta de prima revisable (assegurança que varia anualment per IPC i sinistralitat) i l'assegurança a tot risc amb franquícia de prima revisable. Aquests tipus d'assegurança són contractables a elecció del client.

 • Qui pot conduir el vehicle?

  Qualsevol persona que tingui carnet de conduir en vigor apte per circular a Espanya, independentment de l'edat o antiguitat de carnet de conduir.

 • A qui cobreix l'assegurança del Rènting?

  Cobreix al conductor i als ocupants amb nivell de cobertures superior a l'estàndard del mercat de particulars.

 • Puc anar a l'estranger amb el vehicle?

  Sí, es pot viatjar a l'estranger sempre que sol·liciti autorització a Alphabet.

 • És necessari ser client de Bankia per poder contractar un rènting?

  Sí, és necessari ser client i domiciliar el pagament de les quotes en un compte de Bankia.

 • Què he de fer davant qualsevol incidència que pateixi el vehicle?

  Davant qualsevol situació, estem sempre disponibles, 24 hores al dia els 365 dies de l'any, en el 900 Bankia - 900 226 542.

 • ¿Puedo realizar una aportación inicial, que me permita reducir las siguientes cuotas? Puc fer una aportació inicial, que em permeti reduir les següents quotes?

  Sí, es podria fer una aportació inicial que permetria reduir les quotes mensuals del contracte. En el cas de les campanyes dependrà de les mateixes.

 • Puc contractar un vehicle a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla?

  Sí, per bé que a les Canàries com en les Ciutats Autònomes, pot donar-se el cas que el vehicle contractat no sigui exactament el mateix que en península i les condicions econòmiques i impositives podrien fer variar la quota mensual establerta en península.

 • Com es Gestionen les multes?

  Una vegada rebuda la multa, has de comunicar-ho a Alphabet a través del telèfon d'atenció 24 hores i aquí rebràs les instruccions precises per fer el que es consideri en cada cas.

 • Què és la DEV?

  L'adreça electrònica viària, és una BD en què totes les companyies de Rènting tenen l'obligació legal d'actualitzar amb el nom de l'arrendador del vehicle (igual que s'identifica al propietari, existeix l'obligació d'identificar a l'arrendatari en cas de sanció).

  Té caràcter obligatori per a persones jurídiques i voluntari per a persones físiques des de, el 2 d'octubre de 2016.

 • Informarà Bankia Rènting sobre quan ha d'un client fer els manteniments?

  No. La responsabilitat de conèixer i passar els manteniments amb la periodicitat establerta pel fabricant del vehicle és del client, per bé que davant qualsevol dubte podrà consultar-nos sempre a través del 900 Bankia – 900 226 542.

 • Se'm cobrarà algun import extra si el meu cotxe té una avaria o dany que excedeixi un import màxim?

  No, tots els danys que pugui patir el cotxe de manera fortuïta, estan inclosos en la quota de Rènting, tant els procedents d'accidents com els procedents d'avaries mecàniques.

 • Què ocorre si el vehicle és declarat sinistre total per pèrdua total o robatori?

  Es cancel·laria el contracte, amb data del sinistre sense cap cost per a l'arrendatari, només es liquidaria la part corresponent al quilometratge per al seu càrrec o abonament.

 • Estan incloses les despeses de la ITV?

  Sí.

 • Què he de fer per obtenir mi distintiu de Resident en una ciutat que té zones d'aparcament regulat?

  Una vegada et lliurin el vehicle, hauràs de posar-te en contacte amb Alphabet a través del 900 Bankia – 900.226.542, on et facilitaran la informació i el certificat necessari per a la seva gestió davant l'Ajuntament corresponent.

 • Com es determina un canvi de pneumàtics quan són il·limitats?

  Es determinen pel desgast natural del pneumàtic, així podràs canviar els pneumàtics tantes vegades com sigui necessari sempre que la profunditat de la banda de rodament del pneumàtic sigui inferior als 2mm, sent 1,6mm el mínim legal per circular.

 • Es pot instal·lar un accessori a un vehicle de Rènting, per exemple una baca o bola de remolc?

  Sí, prèvia autorització i comunicació a Alphabet. El vehicle s'ha de tornar en l'estat en què es va lliurar.

 • Es pot fer Rènting de vehicles que necessiten transformació específica?

  Sí, per a això serà necessari que ens adjuntis la proforma de la transformació que vulguis dur a terme, com per exemple una transformació a isoterm.

 • Està inclòs el manteniment dels accessoris inclosos en el Rènting?

  No, per exemple, si un vehicle isoterm incorpora una màquina de refrigeració aquest sí estaria assegurada en cas d'accident però no estaria coberta pel contracte de manteniment.

 • Es pot retolar el vehicle?

  Sí, ens pots sol·licitar que s'inclogui la retolació en el contracte, o es pot retolar a part. El vehicle s'ha de tornar com es va lliurar.

 • Es pot adquirir el vehicle en finalitzar el contracte?

  En els contractes de rènting no existeix opció de compra, per bé que pots sol·licitar el valor de venda de mercat a la finalització del contracte i adquirir el cotxe en cas d'estar interessat.

 • El client pot triar el concessionari per adquirir el vehicle o el tria Alphabet?

  En principi no, serà Alphabet el que triï la concessió entre els concessionaris homologats.