Faqs

 • Què és una signatura digital i com puc obtenir-la?

  La signatura digital és una clau numèrica entre cinc i vuit caràcters que obtindràs en el moment que contractis el servei. Aquesta clau és necessària per fer determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requereixin mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,…), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'aquest tipus no tens la signatura digital o està bloquejada, podràs crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També pots desbloquejar la clau de signatura digital en qualsevol Caixer de Bankia, introduint alguna de les teves targetes operatives.

  I, si ho prefereixes, també pots anar a una oficina de Bankia, on podran facilitar-te-la.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja ets client de Bankia t'hi pots donar d'alta des del botó “Accés clients” que trobaràs a la capçalera dreta del portal, i després prement el botó “Sol·licitar claus”.

  Si encara no ets client de Bankia, pots donar-te d'alta al nostre web accedint al botó “Fes-te'n client” ubicat a la capçalera del portal. O, si ho prefereixes, pots anar a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels vostres rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Per pagar els rebuts o tributs pots fer-ho tant, des de la nostra App Mòbil de Bankia com des del nostre Bankia En línia, en què a més podràs consultar nostre Cercador d'Emissors.

 • Com puc posar-me en contacte amb Bankia?

  A la capçalera del portal disposes d'un botó de "Atenció al client”, on trobaràs els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si ho prefereixes, pots anar personalment a qualsevol de les nostres oficines de Bankia. Troba la teva oficina més pròxima al Cercador d'oficines disponible a la capçalera del portal.

 • Com puc trobar l'adreça dels caixers de Bankia més pròxims?

  A la capçalera del portal tens un accés directe al Cercador d'oficines i caixers on podràs trobar l'adreça de tots els nostres caixers i oficines.

  Si accedeixes a la app de Bankia des de qualsevol dispositiu mòbil podràs localitzar els caixers més pròxims a la teva ubicació actual.

 • Què és el codi IBAN?

  L'International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Quines són les comissions principals que cobra Bankia?

  A Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i, per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Pots consultar la resta d'informació i condicions del programa PER SER TU. També tens disponible, al peu de pàgina, tota la informació sobre tarifes i comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també anomenat codi SWIFT, és una sèrie de vuit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Necessito haver fet el test MiFID per a les assegurances de canvi o derivats?

  Tant les assegurances de canvi com els derivats de tipus de canvi estan classificats com a productes complexos segons la normativa MIFID, cosa per la qual és imprescindible haver fet les tasques MIFID abans contractar-los.

 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a empreses mitjanes i grans per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si sota un únic contracte de finançament.

  D'aquesta manera, es poden finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • Com puc sol·licitar un crèdit documentari d'importació?

  Pots sol·licitar el crèdit documentari al teu gestor Bankia, que traslladarà la sol·licitud als experts en comerç exterior.

 • Com puc contractar la Targeta Empreses?

  A través de l'oficina o el teu gestor comercial.

  El contracte es donarà d'alta a l'empresa (persona jurídica) mentre que les targetes es donaran a les persones físiques.

 • Quines són les principals mesures de previsió empresarial disponibles a Bankia?

  A Bankia disposem de plans de pensions d'ocupació.

  Un pla de pensions d'ocupació és un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini promogut per una pime o empresa per als seus empleats. Per ser partícip d'un pla de pensions d'ocupació que promou un promotor, el requisit imprescindible és l'existència de relació laboral amb aquest promotor.

 • Quines comissions té la targeta empreses?

  L'alta de la targeta és gratuïta.

  La quota de manteniment està bonificada a partir de la 4a targeta beneficiària i successives, a més de per a cada targeta que facturi individualment 5.000 euros a crèdit en els dotze mesos previs al del cobrament de la quota.

 • Quins avantatges fiscals tenen els plans de pensions d'ocupació?

  Els plans de pensions d'ocupació gaudeixen d'una favorable tributació:

  • Per a l'empresa: les contribucions que fa l'empresa són una despesa deduïble en l'impost sobre societats, però és imprescindible que s'imputin fiscalment, aquestes contribucions, al treballador.
  • Per als partícips: les contribucions del promotor incrementen la base de cotització a la Seguretat Social. Les contribucions rebudes del promotor tenen un efecte neutre en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (les contribucions s'imputen fiscalment com un rendiment del treball però al seu torn redueixen la base imposable de l'IRPF en la mateixa quantia). D'altra banda, les aportacions efectuades pel mateix partícip redueixen la base imposable de l'IRPF. El total de les aportacions/contribucions té un límit de 8.000 euros. La desgravació fiscal serà el menor d'aquests dos imports: la quantitat aportada (amb un límit de 8.000 euros) o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • Les aportacions que no puguin ser objecte de reducció per excedir el límit relatiu del 30% podran ser reduïdes en els 5 exercicis següents.
 • Com m'afecta SEPA?

  SEPA et permet gestionar les operacions de càrrecs i transferències entre números IBAN amb les mateixes condicions, formats i terminis en tot l'Espai Econòmic Europeu.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions en circulació en aquest moment determinat.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Hi ha fons determinats que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • En què consisteix el finançament estructurat?

  És un mètode financer per aconseguir el finançament, moltes vegades a llarg termini i amb períodes inicials de carència, d'una inversió de caràcter singular i/o de gran envergadura i/o de certa complexitat, i quan la inversió constitueix una unitat productiva independent, utilitzant com a font de repagament els futurs fluxos de caixa que genera la mateixa inversió.

  Típicament, en un finançament estructurat els bancs no tenen recurs (o només tenen recurs parcial) a la companyia interessada a fer la inversió. Exemples d'un finançament estructurat són:

  • El finançament de projecte, p. ex. un parc eòlic en què el repagament del finançament es fa amb els fluxos de caixa generats pel parc eòlic mitjançant la venda de l'energia elèctrica que s'hi produeix.
  • El finançament de l'adquisició d'una empresa, p. ex. per part d'un fons de capital d'inversió (private equity) en què el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats per l'empresa adquirida.
  • I el finançament d'un actiu, p. ex. d'un avió, en què el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats mitjançant l'explotació comercial de l'avió d'acord amb un esquema d'arrendament financer o operatiu de l'avió. Es tracta normalment d'actius amb un valor (líquid) de mercat de manera que els bancs tenen com a segona font de repagament la venda de l'actiu.
 • Què són els productes estructurats?

  Els productes estructurats com a alternativa d'inversió es caracteritzen perquè vinculen la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents.

  Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents, principalment, en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat del producte.

 • Puc contractar el servei per poder tramitar diferents tipus de fitxers (per exemple, Càrrecs Sepa i Càrrecs Sepa Finançat)?

  Sí, pots contractar en la teva oficina o centre d'empreses els serveis que necessitis gestionar per a, posteriorment, tramitar fitxers a través de Bankia En línia Empreses.

 • Puc fer operacions des de l'app de Bankia relacionades amb la meva empresa?

  Sí, pots fer operacions relacionades amb la teva empresa des de la app de Bankia, a través de l'accés d'Empreses. Per a això has de tenir contractada a Bankia En línia Empreses.

 • Disposa Bankia d'alguna solució de programari per poder facilitar els pagaments de la meva empresa amb altres empreses?

  Des de Bankia En línia Empreses pots donar d'alta els teus cobraments i pagaments. A més, disposes del Generador de fitxers Bankia, aplicació que permet generar els teus fitxers de cobraments i pagaments.

 • Quin és la diferència entre un preaval i un aval?

  La diferència fonamental entre un preaval i un aval ve donada de la mateixa definició de preaval, que és un compromís d'emissió a futur d'emissió d'un aval.

 • Bankia té alguna àrea per poder ajudar-me en cas que necessiti algun tipus d'assessorament financer, legal, etc.?

  Disposes de la nostra xarxa oficines i centres d'empreses, on obtindràs l'assessorament que necessitis.

 • Què és un TPV Virtual?

  El TPV virtual és el sistema de pagament que Bankia posa a la teva disposició perquè els teus clients et puguin pagar amb targeta al teu negoci en línia.

 • Quins són els principals derivats de Bankia?

  Els principals derivats de tipus d'interès que comercialitza Bankia són caps i IRS o swaps.

 • Què són els derivats de tipus de canvi? Bankia comercialitza aquests productes?

  Els derivats de tipus de canvi són productes de cobertura alternatius a l'assegurança de canvi.

  Permeten als nostres clients accedir a les millors condicions per poder cobrir el seu risc de tipus de canvi.

  Combinant opcions i barreres activants/desactivants, podem construir cobertures a mida de les necessitats dels clients.

 • Qui se'n pot beneficiar i quines inversions són finançables de les Línies de finançament BEI?

  • Beneficiaris: pimes i autònoms segons definició de la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, és a dir, pimes autònomes amb menys de 250 empleats i facturació menor o igual a 50 milions d'euros o balanç menor o igual a 43 milions d'euros. Els beneficiaris han d'estar constituïts i operar a Espanya.
  • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar a Espanya.
  • Import màxim de finançament: 12,5 milions d'euros per pime.
 • He de tenir contractat algun producte addicional per a una assegurança de canvi?

  Per contractar una assegurança de canvi, el client ha de tenir habilitada una Línia Comex o una Línia de Derivats.

  Així mateix, per a la contractació de qualsevol derivat de tipus de canvi, necessito tenir una Línia de derivats i signat un contracte CMOF.

 • Què és un dipòsit estructurat?

  Un dipòsit estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents, principalment, en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat.

  Els dipòsits estructurats tenen la mateixa garantia de devolució del principal que un dipòsit tradicional.

 • Quin termini té un aval?

  Un aval pot tenir venciment efectiu o nominal, o pot ser indefinit.

  En cas de tenir venciment nominal, es requereix que per a la cancel·lació de l'aval es torni el mateix, mentre que el venciment efectiu, arribada la data de venciment, l'aval es considera cancel·lat amb caràcter general.

 • En què consisteix el finançament internacional?

  L'objectiu del finançament internacional és prestar serveis financers a l'empresa en les seves necessitats derivades de les seves importacions i exportacions.

 • Qui pot sol·licitar un préstec ICO?

  Empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense ànim de lucre que facin inversions productives en territori nacional, independentment del lloc del seu domicili social o fiscal i de si una gran part del capital social és espanyol o estranger.

  Import màxim per client i any: Fins al 100% del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim per titular i any de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

 • Com puc anul·lar un traspàs o una transferència?

  Pots anul·lar una ordre de traspàs o una transferència des de Bankia En línia.

 • Com puc sol·licitar un TPV?

  A qualsevol oficina Bankia o a través del nostre web, emplenant el formulari d'alta de TPV.

 • Què és el lísing?

  El lísing és un contracte d'arrendament financer, amb opció de compra obligatòria a exercir a decisió de l'arrendatari que s'utilitza per a la posada a disposició d'immobilitzat dins d'empreses i particulars.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual s'hagi adquirit.

 • Quins interessos es paguen per un aval?

  Els avals no paguen interessos sinó comissions de risc i despeses d'emissió si l'emissió es fa per canal SWIFT.

  L'estàndard, pel que fa a la metodologia de cobrament de les comissions de risc, són liquidacions trimestralment per endavant.

 • Què és un aval?

  Compromís signat per part d'una persona física o jurídica, normalment en un document de crèdit, pel qual es compromet a respondre per l'obligació de pagament que té una altra persona en cas que aquesta no ho fes.

 • Què és un derivat de tipus d'interès?

  És un contracte pel qual les dues parts acorden, durant un període de temps, un intercanvi d'obligacions o drets de pagament, calculats sobre un mateix valor nominal.

 • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

  És una operació per la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

  Amb aquesta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tinguis en un fons d'inversió per fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'aquesta manera, l'import reemborsat es transfereix directament del fons d'origen al fons de destinació, juntament amb la informació fiscal.

  Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, ja que hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destina a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedeix computar-ne el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conserven el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

  El règim d'ajornament no resulta d'aplicació quan, per qualsevol mitjà, es posa a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició té per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats; tampoc els és aplicable quan té per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracta de partícips dels fons d'actius bancaris.

  Has de tenir en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, has d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho estableixen.

 • Com bloquejo la targeta en cas de pèrdua o robatori?

  Si et cal bloquejar una targeta per robatori o extraviament posem a la teva disposició un telèfon específic: 91 602 46 80.

  També pots adreçar-te a la teva oficina més pròxima.

 • Què és un Cap?

  Cap és un producte per cobrir-se de possibles pujades de tipus d'interès. Mitjançant aquest producte, el client s'assegura un tipus màxim que pagarà a canvi d'una prima única pagada a l'inici de l'operació.

 • Què és un efecte comercial i qui són els intervinents?

  Els efectes comercials són documents mercantils (lletres de canvi, pagarés, xecs i rebuts) que formalitzen el dret de cobrament (client) o l'obligació de pagament (proveïdor) en un període de termini establert per ambdues parts. Els intervinents d'un efecte comercial són:

  • El lliurador: el que emet la lletra.
  • El lliurat: el que pagarà la lletra.
  • El prenedor o tenidor: persona a qui s'ha de fer el pagament.
  • Els endossants i els endossataris: quan el prenedor dóna l'ordre que es pagui a una altra persona ho haurà d'indicar en el revers de la lletra (endós), el prenedor es converteix en endossant i la persona a qui cedeix el seu dret de cobrament, endossatari.
  • L'avalador: garanteixen el pagament de la lletra si no ho fa la persona a qui avala.
 • Què és una assegurança de canvi?

  Una assegurança de canvi al contrari es fa per aplicar-la a operacions la data de venciment de les quals és superior a dos dies hàbils de mercat. És un producte molt flexible que permet bestretes (utilització abans del venciment contractat) i pròrrogues (extensió del venciment contractat).

 • Quins terminis té el finançament internacional?

  No hi ha un horitzó temporal predefinit i, per tant, el finançament internacional pot comprendre el curt, el mitjà i el llarg termini.

 • Disposa Bankia d'alguna oficina de representació internacional?

  Bankia disposa d'una oficina de representació a Xangai, la Xina.

 • Què és el servei de factoring?

  És un servei integral de gestió i finançament dels comptes per cobrar: gestió de cobrament i bestreta dels crèdits comercials que l'empresa ostenta davant de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament hagi cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reuneixin les característiques següents: treballin de forma recurrent amb els seus clients, facturin a empreses de solvència reconeguda i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Quins són els avals internacionals?

  Els principals avals internacionals són els avals de licitació, de pagament anticipat, de fidel compliment, de garantia i de retenció en l'àmbit d'avals "tècnics" i avals de pagament i avals financers en l'àmbit de "financers".

 • Quines són les modalitats de crèdits documentaris?

  Els crèdits documentaris tenen dues modalitats fonamentals:

  • Els crèdits documentaris d'importació utilitzats com a mitjà de pagament de compres a l'exterior.
  • Els crèdits documentaris d'exportació per cobrar vendes fetes a l'exterior.
 • Quins són els productes principals comercialitzats relacionats amb el tipus de canvi?

  Amb una operació de comptat o amb una assegurança de canvi el client adquireix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'entitat a un preu i en una data determinades establertes en el moment de la contractació.

 • Quins beneficis té la Targeta Empreses?

  • Quota d'alta.
  • Assegurança d'accidents.
  • Assegurança d'infidelitat de treballadors.
  • Descompte en estacions de servei Galp adherides de tot Espanya.
  • Descomptes a Hertz.
  • Servei connexió (assistència informàtica i legal gratuïta).
 • Què és un IRS o tipus fix?

  S'utilitza per a la cobertura del risc de tipus d'interès i permet intercanviar dos tipus d'interès entre el client i l'entitat, de manera que l'entitat abonarà al client el tipus variable i el client abonarà a l'entitat el tipus fix.

 • Quines són les modalitats de factoring?

  Les dues modalitats de facturatge més habituals són:

  • Estàndard: Modalitat més habitual. Bankia assumeix el risc d'insolvència del deutor des de la cessió dels crèdits fins que vencen, o si escau, el de les pròrrogues pactades (30 dies màxim).
  • Amb recurs: Bankia no assumeix el risc d'insolvència del deutor.
 • Què és un comptat?

  Una operació de comptat es fa per aplicar-la a operacions que es liquiden amb data valor dos dies hàbils de mercat. Excepcionalment, i només en algunes divises, es poden contractar operacions valor 0 i un dia hàbil de mercat.