Finançament i avals

Finançament i avals
 • Línia Multiproducte Global

  • - Compte de crèdit
  • - Cartera comercial
  • - Línia de comerç exterior
  • - Línia d'avals

Gràcies al finançament de Bankia podràs fer gran la teva empresa

Apostem per la Línia Multiproducte Global com la millor oferta de finançament per a la teva empresa

 

 • Firma un únic contracte per a les teves operacions de circulant.
 • Adaptem la Línia Multiproducte Global a les teves necessitats.
 • Condicions econòmiques en contracte privat.
 • Evita tenir límits ociosos de disponibles.

Descobreix tota la gamma de finançament Bankia

 • Comunica'ns les teves necessitats de finançament a curt termini. Podem ajudar-te.

 • Consulta i anticipa les factures que hagin estat comunicades pels teus clients.

 • Servei integral de gestió i finançament dels comptes a pagar.

 • Gestió de cobrament i bestreta dels crèdits que l'empresa té davant de tercers i que prèviament hagi cedit a Bankia.

 • La forma més ràpida d'anticipar-te l'import de càrrecs SEPA, lletres, pagarés i qualsevol document de cobrament.

 • Finança les factures derivades de l'activitat habitual de l'empresa, en l'àmbit nacional.

 • Finança el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

 • Finançament d'inversions i circulant

 • Facilita el finançament de projectes empresarials i circulant a Espanya de pimes i autònoms.

 • Finançament de projectes empresarials a Espanya i la UE per a empreses i autònoms del sector agroalimentari.

 • Finançament orientat a empreses i autònoms que facin inversions productives en el territori nacional o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

 • Línia de finançament destinada a donar suport a la internacionalització de les empreses.

 • Finançament dirigit a autònoms i empreses, que tinguin l'aval d'una societat de garantia recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

 • Comparteix amb nosaltres els teus projectes de finançament a llarg termini.

 • Els béns que necessites per al teu negoci, sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-los.

 • Tenim una presència important en el mercat europeu i americà.

 • Solució financera a mida mitjançant el finançament de projectes, d'actius i d'adquisicions.

 • Bankia posa a la vostra disposició una àmplia oferta d'avals.

 • Està dirigit a grups de persones jurídiques que, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, sol·liciten de manera recurrent a les entitats financeres la concessió de garanties davant tercers.

Els nostres serveis en línia pensats per a la teva empresa

 • Oficina Internet Empreses

  Fes les teves consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb tota seguretat.

 • Gestió cobraments i pagaments

  Millora la gestió dels cobraments i pagaments de la teva empresa gràcies a aquesta eina.

 • Enviament de fitxers

  Des de l'oficina pots tramitar diversos tipus de fitxers, per a la qual cosa, has d'haver contractat prèviament el servei corresponent.

 • Què és el servei de factoring?

  És un servei integral de gestió i finançament dels comptes per cobrar: gestió de cobrament i bestreta dels crèdits comercials que l'empresa ostenta davant de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament hagi cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reuneixin les característiques següents: treballin de forma recurrent amb els seus clients, facturin a empreses de solvència reconeguda i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a empreses mitjanes i grans per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si sota un únic contracte de finançament.

  D'aquesta manera, es poden finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • Quines són les modalitats de factoring?

  Les dues modalitats de facturatge més habituals són:

  • Estàndard: Modalitat més habitual. Bankia assumeix el risc d'insolvència del deutor des de la cessió dels crèdits fins que vencen, o si escau, el de les pròrrogues pactades (30 dies màxim).
  • Amb recurs: Bankia no assumeix el risc d'insolvència del deutor.