Finançament i avals

Chico amb barba mirant cap a avall
 • Línia Multiproducte Global

Gràcies al finançament de Bankia podràs fer gran la teva empresa

Apostem per la Línia Multiproducte Global com la millor oferta de finançament per a la teva empresa

 

 • Firma un únic contracte per a les teves operacions de circulant.
 • Adaptem la Línia Multiproducte Global a les teves necessitats.
 • Condicions econòmiques en contracte privat.
 • Evita tenir límits ociosos de disponibles.

Descobreix tota la gamma de finançament Bankia


 • Finança el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

 • Comunica'ns les teves necessitats de finançament a curt. Podem ajudar-te.

 • Consulta i anticipa les factures que hagin estat comunicades pels teus clients.

 • Servei integral de gestió i finançament dels comptes que cal pagar.

 • Gestió de cobrament i bestreta dels crèdits que l'empresa ostenta davant tercers i que prèviament hagi cedit a Bankia.

 • La forma més ràpida d'anticipar-te l'import de deutes SEPA, lletres, pagarés i qualsevol document de cobrament.

 • Finança les factures derivades de l'activitat habitual de l'empresa, a l'àmbit nacional.

 • Finançament d'inversions i circulant

 • Facilita el finançament de projectes empresarial i circulant realitzats a Espanya per pimes i autònoms.

 • Finançament de projectes empresarial a Espanya i UE per a empreses i autònoms del sector agroalimentari.

 • Finançament orientat a empreses i autònoms que realitzin inversions productives en el territori nacional i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

 • Línia de finançament destinada a donar suport a la internacionalització de les empreses.

 • Finançament dirigit a autònoms i empreses, que comptin amb l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la societat anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

 • Facilita el finançament de projectes empresarial i circulant per a empreses radicades a Catalunya.

 • Comparteix amb nosaltres teus projectes de finançament a llarg termini.

 • Els béns que necessites per al teu negoci, sense haver de realitzar desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-ho.

 • Comptem amb una important presència en el mercat europeu i americà.

 • Solució financera a la mesura mitjançant el finançament de projectes, d'actius i d'adquisicions.

 • Bankia posa a la vostra disposició una àmplia oferta d'avals.

 • Està dirigit a grups de persones jurídiques que, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, sol·liciten de forma recurrent a les entitats financeres la concessió de garanties davant tercers.

Els nostres serveis en línia pensats per a la teva empresa

 • Bankia En línia Empreses

  Realitza les teves consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb total seguretat.

 • Gestió Cobraments i Pagaments

  Millora la gestió dels cobraments i pagaments de la teva empresa gràcies a aquesta eina.

 • Enviament de fitxers

  Des de l'Oficina pots tramitar diferents tipus de fitxers, per a la qual cosa, ha d'haver contractat de forma prèvia el servei corresponent.

 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a mitjanes i grans empreses per dos o més entitats financeres en termes homogenis entre si sota un únic contracte de finançament.

  D'aquesta manera, és possible finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • En què consisteix el finançament estructurat?

  És un mètode financer per aconseguir el finançament, moltes vegades a llarg termini i amb períodes inicials de carència, d'una inversió de caràcter singular i/o de gran envergadura i/o de certa complexitat, i quan la inversió constitueix una unitat productiva independent, usant com a font de repagament els futurs fluxos de caixa que genera la mateixa inversió.

  Típicament, en un finançament estructurat els bancs no tenen recurs (o només tenen recurs parcial) a la companyia interessat a realitzar la inversió. Exemples d'un finançament estructurat són:

  • El finançament de projecte, p.e. un parc eòlic on el repagament del finançament es realitza amb els fluxos de caixa generats pel parc eòlic mitjançant venda de l'energia elèctrica produïda.
  • El finançament de l'adquisició d'una empresa, p.e. per part d'un fons de priva't equity on el repagament del finançament es realitza mitjançant els fluxos de caixa generada per l'empresa adquirida.
  • I el finançament d'un actiu, p.e. d'un avió on el repagament del finançament es realitza mitjançant els fluxos de caixa generada mitjançant l'explotació comercial de l'avió baix un esquema d'arrendament financer o operatiu de l'avió. Es tracta normalment d'actius amb un valor (liquido) de mercat de manera que els bancs tenen com a segona font de repagament la venda de l'actiu.
 • Quin és la diferència entre un preaval i un aval?

  La diferència fonamental d'aval i preaval ve donada de la mateixa definició de preavals, que és un compromís d'emissió a futur d'emissió d'un aval.