Finançament i avals

Chico amb barba mirant cap a avall
 • Línia Multiproducte Global

Gràcies al finançament de Bankia podràs fer gran la teva empresa

Apostem per la Línia Multiproducte Global com la millor oferta de finançament per a la teva empresa

 

 • Firma un únic contracte per a les teves operacions de circulant.
 • Adaptem la Línia Multiproducte Global a les teves necessitats.
 • Condicions econòmiques en contracte privat.
 • Evita tenir límits ociosos de disponibles.

Descobreix tota la gamma de finançament Bankia


 • Finança el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

 • Comunica'ns les teves necessitats de finançament a curt termini. Podem ajudar-te.

 • Consulta i anticipa les factures que hagin estat comunicades pels teus clients.

 • Servei integral de gestió i finançament dels comptes a pagar.

 • Gestió de cobrament i bestreta dels crèdits que l'empresa té davant de tercers i que prèviament hagi cedit a Bankia.

 • La forma més ràpida d'anticipar-te l'import de càrrecs SEPA, lletres, pagarés i qualsevol document de cobrament.

 • Finançament d'inversions i circulant

 • Finançament de projectes empresarials a Espanya i la UE per a empreses i autònoms del sector agroalimentari.

 • Finançament orientat a empreses i autònoms que facin inversions productives en el territori nacional o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

 • Línia de finançament destinada a donar suport a la internacionalització de les empreses.

 • Finançament dirigit a autònoms i empreses, que tinguin l'aval d'una societat de garantia recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

 • Facilita el finançament de projectes empresarials i circulant per a empreses radicades a Catalunya.

 • Comparteix amb nosaltres els teus projectes de finançament a llarg termini.

 • Els béns que necessites per al teu negoci, sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-los.

 • Tenim una presència important en el mercat europeu i americà.

 • Solució financera a mida mitjançant el finançament de projectes, d'actius i d'adquisicions.

 • Bankia posa a la vostra disposició una àmplia oferta d'avals.

 • Està dirigit a grups de persones jurídiques que, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, sol·liciten de manera recurrent a les entitats financeres la concessió de garanties davant tercers.

Els nostres serveis en línia pensats per a la teva empresa

 • Bankia En línia Empreses

  Fes les teves consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb tota seguretat.

 • Gestió cobraments i pagaments

  Millora la gestió dels cobraments i pagaments de la teva empresa gràcies a aquesta eina.

 • Enviament de fitxers

  Des de l'oficina pots tramitar diversos tipus de fitxers, per a la qual cosa, has d'haver contractat prèviament el servei corresponent.

 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a empreses mitjanes i grans per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si sota un únic contracte de finançament.

  D'aquesta manera, es poden finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • En què consisteix el finançament estructurat?

  És un mètode financer per aconseguir el finançament, moltes vegades a llarg termini i amb períodes inicials de carència, d'una inversió de caràcter singular i/o de gran envergadura i/o de certa complexitat, i quan la inversió constitueix una unitat productiva independent, utilitzant com a font de repagament els futurs fluxos de caixa que genera la mateixa inversió.

  Típicament, en un finançament estructurat els bancs no tenen recurs (o només tenen recurs parcial) a la companyia interessada a fer la inversió. Exemples d'un finançament estructurat són:

  • El finançament de projecte, p. ex. un parc eòlic en què el repagament del finançament es fa amb els fluxos de caixa generats pel parc eòlic mitjançant la venda de l'energia elèctrica que s'hi produeix.
  • El finançament de l'adquisició d'una empresa, p. ex. per part d'un fons de capital d'inversió (private equity) en què el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats per l'empresa adquirida.
  • I el finançament d'un actiu, p. ex. d'un avió, en què el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats mitjançant l'explotació comercial de l'avió d'acord amb un esquema d'arrendament financer o operatiu de l'avió. Es tracta normalment d'actius amb un valor (líquid) de mercat de manera que els bancs tenen com a segona font de repagament la venda de l'actiu.
 • Quin és la diferència entre un preaval i un aval?

  La diferència fonamental entre un preaval i un aval ve donada de la mateixa definició de preaval, que és un compromís d'emissió a futur d'emissió d'un aval.