Cuenta de Crédito

 • Finança l'actiu circulant de la teva empresa

  En el moment que vulguis i al mínim cost

 • La forma més senzilla de finançament a curt termini. Pots disposar del capital segons les necessitats de la teva empresa. Només pagues interessos per la quantitat requerida.

A un Compte de Crèdit es concedeix un límit de disponibilitat de crèdit per a qualsevol necessitat econòmica o financera que puguis tenir, podent canalitzar tota la teva operativa de cobraments i pagaments, com si es tractés d'un compte corrent.

És el producte de finançament que cobreix els teus desfasaments de liquiditat entre cobraments i pagaments, amb l'objectiu d'atendre situacions esporàdiques de finançament a curt termini.

És, per tant, la forma més senzilla de finançament a curt termini. Idoni per a les necessitats de finançament concretes que originen els cicles d'una empresa.

Dins el Compte de Crèdit es poden pactar Rebaixes al Límit. Ens adaptem a les teves necessitats en cada moment.

De la mateixa manera t'oferim la possibilitat de Flexibilitzar les Condicions Econòmiques, és a dir, flexibilitzar els preus per trams de termini o import, o el percentatge de comissió de no disposat per termini o import.

Avantatges del Compte de Crèdit

 • És un producte de finançament d'ús lliure per atendre les teves necessitats de tresoreria.
 • Contracte de vigència indefinida que evitarà costos d'intervenció notarial en les renovacions.
 • Et garanteix un ?matalàs? de finançament a la teva disposició en qualsevol moment.
 • T'ajudarà a cobrir els desfasaments entre els cobraments i els pagaments de la teva activitat econòmica.
 • Flexibilitat en condicions econòmiques, preus per trams de termini o import i percentatge de comissió de no disposat per termini o import.
 • Tota l'operativa unificada en un únic compte, podent utilitzar per a això teu actual compte corrent.
 • Facilitat per vincular uns altres productes de circulant dins la mateixa pòlissa, com a Descompte Comercial, Línia de Comerç Exterior, Línia d'Avals, entre d'altres.

Preguntes més freqüents:

¿Per què puc necessitar un Compte de Crèdit?

Per disposar d'un límit de crèdit d'ús lliure, per a qualsevol necessitat que puguis tenir.

 

¿Quin tipus de comissions té?

Els comptes de crèdit tenen les següents comissions:

 • Comissió d'obertura: Es merita en la concessió del finançament sobre el límit màxim del crèdit.
 • Comissió per saldo no disposat: S'aplica sobre el saldo no disposat del límit màxim del crèdit concedit.
 • Comissió d'excedit: S'aplica per als supòsits en què se sobrepassi el límit màxim concedit.

 

¿Quins interessos aplica?

 • Interès deutor: Preu que es cobra pel crèdit disposat.
 • Interès creditor: Remuneració pels saldos creditors.