Cuenta de Crédito

 • Finança l'actiu circulant de la teva empresa

  En el moment que vulguis i al mínim cost

 • La forma més senzilla de finançament a curt termini. Pots disposar del capital segons les necessitats de la teva empresa. Només pagues interessos per la quantitat requerida.

En un Compte de Crèdit es concedeix un límit de disponibilitat de crèdit per a qualsevol necessitat econòmica o financera que puguis tenir, podent canalitzar tota la teva operativa de cobraments i pagaments, com si es tractés d'un compte corrent.

És el producte de finançament que cobreix els teus desfasaments de liquiditat entre cobraments i pagaments, amb l'objectiu d'atendre situacions esporàdiques de finançament a curt termini.

És, per tant, la forma més senzilla de finançament a curt termini. Idoni per a les necessitats de finançament concretes que originen els cicles d'una empresa.

Dins el Compte de Crèdit es poden pactar Rebaixes al Límit. Ens adaptem a les teves necessitats en cada moment.

De la mateixa manera t'oferim la possibilitat de Flexibilitzar les Condicions Econòmiques, és a dir, flexibilitzar els preus per trams de termini o import, o el percentatge de comissió de no disposat per termini o import.

Avantatges del Compte de Crèdit

 • És un producte de finançament d'ús lliure per atendre les teves necessitats de tresoreria.
 • Contracte de vigència indefinida que evitarà costos d'intervenció notarial en les renovacions.
 • Et garanteix un ?matalàs? de finançament a la teva disposició en qualsevol moment.
 • T'ajudarà a cobrir els desfasaments entre els cobraments i els pagaments de la teva activitat econòmica.
 • Flexibilitat en condicions econòmiques, preus per trams de termini o import i percentatge de comissió de no disposat per termini o import.
 • Tota l'operativa unificada en un únic compte, podent utilitzar per a això teu actual compte corrent.
 • Facilitat per vincular uns altres productes de circulant dins la mateixa pòlissa, com a Descompte Comercial, Línia de Comerç Exterior, Línia d'Avals, entre d'altres.

Preguntes més freqüents:

¿Per què puc necessitar un Compte de Crèdit?

Per disposar d'un límit de crèdit d'ús lliure, per a qualsevol necessitat que puguis tenir.

 

¿Quin tipus de comissions té?

Els comptes de crèdit tenen les següents comissions:

 • Comissió d'obertura: Es merita en la concessió del finançament sobre el límit màxim del crèdit.
 • Comissió per saldo no disposat: S'aplica sobre el saldo no disposat del límit màxim del crèdit concedit.
 • Comissió d'excedit: S'aplica per als supòsits en què se sobrepassi el límit màxim concedit.

 

¿Quins interessos aplica?

 • Interès deutor: Preu que es cobra pel crèdit disposat.
 • Interès creditor: Remuneració pels saldos creditors.