Descuento Comercial

  • La forma més ràpida

    D'anticipar-te l'import dels teus drets de cobrament

  • La forma més ràpida d'anticipar l'import de càrrecs SEPA. Cobreixes les teves necessitats de finançament. Més liquiditat.

Característiques principals

La forma més ràpida d'anticipar l'import de càrrecs SEPA, lletres, pagarés o altres efectes comercials que la teva empresa ostenti davant de tercers per operacions específiques de la seva activitat.

A Bankia disposaràs de liquiditat en negociar qualsevol d'aquests documents.

Avantatges del Descompte Comercial

  • Més liquiditat.
  • Cobrir les necessitats de finançament del teu circulant.
  • Cedeix-nos lletres, pagarés i altres efectes de comerç, i Bankia te n'anticipa l'import i s'encarrega de cobrar-los al venciment.