Factoring

  • Gestió de cobrament i bestreta de crèdits

    Que l'empresa ostenta davant de tercers i que prèviament hagi cedit a Bankia

  • Permet obtenir finançament i liquiditat mitjançant la bestreta de les teves factures. Redueix les tasques administratives i de gestió de cobrament. Elimina del balanç els comptes a cobrar.

Característiques principals

Gestiona els teus cobraments anticipant les teves vendes a crèdit. Amb el Factoring de BANKIA reduiràs al màxim les tasques administratives relacionades amb els cobraments de clients podent finançar les vendes a termini. A més, la teva empresa podrà disposar d'una classificació comercial dels clients i així mitigar els riscos comercials.

El Factoring està enfocat a empreses que treballin de forma recurrent amb els seus clients i que cobrin a termini.

La cessió dels crèdits pot ser:

  • Global, cessió de tots els crèdits d'un deutor.
  • Parcial, cessió de determinats crèdits d'un deutor.

Avantatges del producte

  • Genera liquiditat anticipant el cobrament de les factures.
  • Redueix les tasques administratives relacionades amb el cobrament a client.
  • Classificació creditícia dels teus deutors.
  • Sense recurs: redueix del balanç els comptes a cobrar sense consum d'endeutament CIRBE.

 

Producte Substitutiu

Descompte comercial