Financiación estructurada

  • Solució financera a mida

    Mitjançant el finançament de projectes, d'actius i d'adquisicions

  • Finançament d'actius. Finançament de projectes. Finançament d'adquisicions.

Finançament de projectes

L'equip de finançament de projectes, especialitzat a donar solucions i productes per a aquesta activitat, ofereix la totalitat de la gamma de serveis en aquest àmbit, des de la fase d'assessorament, disseny i estructuració fins a la d'assegurament i sindicació del finançament.

Avui som una entitat de referència amb una posició de lideratge en operacions de finançament de projectes en el nostre mercat, tant per al sector públic com per a grans corporacions nacionals i internacionals, amb una cartera de préstecs superior als 4.900 milions d'euros en sectors com ara infraestructures, energia, medi ambient o indústria.

També donem suport a les pimes oferint fórmules de finançament especialitzat per a projectes de mida petita i mitjana. Aquesta aposta diferenciadora permet als empresaris optimitzar el retorn de la seva inversió, a més d'accedir a un mercat que permet estructurar les operacions a la mesura de les seves necessitats.

Finançament d'actius

L'equip de finançament d'actius s'ocupa de l'estructuració i assegurament d'operacions financeres que descansen principalment en el valor de mercat o valor residual d'actius específics més que en el flux conegut d'ingressos futurs. Aquestes operacions poden anar acompanyades de millores fiscals que es transmeten al client. Els principals sectors en què es realitzen operacions són els següents: finançament real de vaixells, tax lease de vaixells, avions/sector aeri, sector immobiliari (oficines, industrial, hotels), material rodant ferroviari, etc.

Finançament d'adquisicions

En l'àmbit de finançament d'adquisicions, oferim l'estructuració i assegurament d'operacions tant de compres corporatives com aquelles en què els inversors són fons de private equity, sent particularment actius en transaccions amb alts graus de palanquejament (LBO, MBO, MBI, etc.), proporcionant tant deute sènior com subordinat (mezzanine).

Hem consolidat la nostra posició de lideratge en finançament d'adquisicions, havent estructurat i assegurat algunes de les operacions més rellevants de l'any, situant-se com una de les entitats financeres espanyoles més actives en aquest mercat tant a nivell domèstic com europeu.

Resultat de l'anterior, podem aportar un fort compromís amb les operacions des d'una etapa molt inicial, dissenyant l'estructura financera més adequada, acompanyant els clients durant tot el procés de due diligence i negociació de la compra i, finalment, assegurant l'execució final de l'operació en els terminis, imports i termes establerts. Aquesta activitat és complementària de les efectuades per les àrees d'Assessorament Financer, Gestió de Clients o Mercat de Capitals, en les quals mantenim igualment una forta posició dins el mercat.

Per a més informació, contacta amb el teu gestor de Bankia.