Línea de cofinanciación Instituto Catalán de Finanzas

  • Finançament d'inversionesy circulant

    Realitzats per empreses amb seu o operativa a Catalunya

  • Risc i registre compartit entre Bankia i l'Institut Català de Finances (ICF). Amplis terminis d'amortització. Import fins a 10 milions d'euros per beneficiari.

Avantatges de la Línia de cofinançament amb ICF

Bankia i ICF han signat una línia de cofinançament per a préstecs fondejats al 50% i amb el risc compartit en la mateixa proporció, operació a operació, amb la finalitat de finançar conjuntament projectes empresarials d'empreses radicades a Catalunya.

La signatura de les operacions amb el beneficiari final es fa únicament amb Bankia.

Condicions de la Línia de cofinançament amb ICF

  • Beneficiaris: empreses amb seu social o operativa a Catalunya, independentment del lloc on es radiqui la inversió. Queden excloses societats patrimonials i dels sectors immobiliari, assegurador i financer.
  • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant. Queden excloses els refinançaments.
  • Import de les operacions: entre 1 i 10 milions d'euros per beneficiari.
  • Termini d'amortització: el termini de les operacions pot oscil·lar entre 1 i 10 anys per al finançament d'inversions i entre 1 i 3 anys per al finançament de circulant. S'admeten carències.
  • Modalitat: préstec.