Línea Multiproducto Global

 • Unifica sota un únic contracte el finançament del circulant de la teva empresa

  cosa que redueix tràmits i costos

 • Facilita la gestió dels límits disponibles. Signatura d'un únic contracte per a les operacions de circulant. Durada del contracte indefinida.

Característiques principals

La Línia Multiproducte Global unifica en un únic contracte el finançament del circulant de la teva empresa, fet que redueix tràmits i costos. A més, assigna un límit global que es pot distribuir entre els productes individuals següents:

 • Compte de crèdit.
 • Cartera comercial.
 • Línia d'aval.
 • Línia de comerç exterior.

Avantatges de la Línia Multiproducte Global

Combina els productes individuals que componen la Línia Multiproducte Global i la teva empresa podrà beneficiar-se dels avantatges següents:

 • Signatura d'un únic contracte per a les operacions de circulant, cosa que simplifica l'entrega de documentació en les renovacions successives.
 • Durada del contracte indefinida, per la qual cosa s'eviten costos d'intervenció i desplaçaments.
 • Les condicions econòmiques de cada producte associat a la Línia Multiproducte Global consten en un contracte privat, per la qual cosa, en cas que es modifiquin, no és necessària una intervenció.
 • Facilita la gestió dels límits disponibles i evita tenir imports ociosos.

 

Si vol aprofundir en aquest producte consulti nostre fullet de Línia Multiproducte Global (PDF, 794 kB).