Enviament de fitxers

Des del Bankia En línia Empreses pots tramitar diferents tipus de fitxers, per a la qual cosa, has d'haver contractat de forma prèvia el servei corresponent.

Tipus de fitxers que pots tramitar

  • Deutes Sàpiga i Deutes Sàpiga Finançats: fitxers generats com a norma 19.14 CSB i norma 19.44 CSB.
  • Càrrecs format CSB 19: fitxers de rebuts generats com a norma 19 CSB.
  • Efectes cartera: fitxers d'efectes generats com a norma 32 CSB.
  • Nòmines: fitxers de nòmines generats com a norma 34 CSB.
  • Bestretes: fitxers de rebuts generats com norma 58 CSB.
  • Transferències massives: fitxers de transferències massives generats com a norma 34 CSB.
  • Bestretes de tresoreria:fitxers generats com a norma 58 CSB.
  • Càrrecs format Cajaa:fitxers de rebuts generats amb l'aplicació de Servirecibo (format Caja).
  • Infocartera:fitxers d'efectes generats amb l'aplicació d'Infocartera (format Caja).
  • Format lliure: per tramitar aquests fitxers cal contractar el servei en una oficina, ja que has d'especificar l'aplicació i subaplicació destí del seu enviament.

  Si pots enviar fitxers de format lliure sense haver realitzat cap gestió, això degut a que Bankia ha comunicat a la teva empresa amb anterioritat aquesta codis.