Swift for Corporates

Swift for Corporates cobreix la necessitat d'automatització i estandardització que tenen les empreses en les seves transaccions i comunicacions amb les entitats financeres.

Avantatges de Swift for Corporates

  • Swift és un sistema de missatgeria financera global que permet l'intercanvi, entre empreses i entitats financeres, de fitxers d'ordres de cobrament i pagament així com consulta de moviments i saldo de comptes de forma ràpida i segura.

    T'interessa saber:

    • Swift for Corporates et permetrà tenir un canal únic de comunicació amb tots els seus proveïdors de serveis financers, tant a l'àmbit nacional com internacional, millorant la gestió de la teva tresoreria mitjançant una plataforma global estandarditzada i altament segura.
    • Racionalitza els canals de transmissió de fitxers, reduint els costos associats i augmentant el control sobre la teva tresoreria.
    • Millora la seguretat i amplia l'àmbit geogràfic de les teves transaccions financeres.