Servei I-Valors

Servicio i-Valores

El Servei i-Valors et permet adherir-te a una tarifa diferenciada per a les comissions derivades d'operacions de compravenda d'accions nacionals i internacionals.

  Característiques principals

  Els clients que operen a través de l'Oficina Internet poden contractar el Servei i-Valors amb accés a una tarifa preferencial en operacions de compravenda d'accions nacionals i internacionals. Com a valor afegit, aquest servei proporciona als clients accés directe a la cotització en temps real del mercat continu.

  El Servei i-Valors està dirigit a persones físiques majors d'edat que tinguin contractats comptes de valors amb disposició indistinta. Es pot contractar a Oficina Internet.

  Els avantatges principals d'aquest servei són:

  • Cotitzacions en temps real.
  • Comissions reduïdes.

  Comissions del servei

  Les operacions de compravenda d'accions que faci el client a partir de la contractació d'aquest servei gaudiran d'unes comissions reduïdes tant en valors nacionals com internacionals.

    Comissió Mínim
  Operativa nacional 0,20% 8 €
  Operativa internacional i-Valors 0,20% 25 €
  Operativa internacional Internet 0,5% 35 €

   

  *Comissions a calcular sobre el valor efectiu de l'operació. Les tarifes indicades inclouen cost de corretatge. Cànons i impostos no inclosos.

   

  Funcionament del Servei I-valors

  • El Servei i-Valors té establerta una tarifa semestral de 80 € més impostos. Aquesta tarifa s'aplica únicament si les comissions pagades en les operacions de compravenda d'accions són inferiors a aquest import.
  • Si l'import facturat és superior a 80 €, no es cobrarà cap comissió addicional.
  • La tarifa es facturarà al final del període semestral o amb anterioritat, si es produís la cancel·lació anticipada.