Tresoreria

Home amb ulleres
 • Compte Tresoreria Empreses

Posem a disposició de la teva empresa productes especialitzats que s'ajusten a les teves necessitats

 • Bonsai a les mans d'un home

  Dipòsit Tresoreria Empreses

  Un dipòsit flexible i rendible en què realitzar imposicions a diferents terminis, des d'1 fins a 365 dies.

  Flexibilitat

  Diferents venciments

  Rapidesa

  Dipòsit a termini

 • Home amb corbata a ratlles i barba somrient

  Compte Negoci

  Automatitza traspassos diaris de saldos dels teus comptes a un compte principal, optimitzant la teva tresoreria.

  Tota

  L'operativa

  Remuneració

  Referenciada a l'euribor

Et pot interessar

 • Productes estructurats

  Combinacions d'instruments financers tradicionals i derivats que permeten dissenyar operacions d'inversió, finançament o cobertura a la mesura de la teva empresa.

 • Valors

  Cursa ordres de compravenda de valors negociables tant en mercats borsaris nacionals com internacionals, comptant amb l'assessorament dels nostres especialistes.

 • Fons d'inversió

  Ens adaptem a les necessitats de la teva empresa, en renda fixa o variable. Descobreix tots els fons que componen el nostre catàleg i aprofita els avantatges que t'ofereixen.

Dona morena pèl curt creuada de braços

Compte x2 empreses combina liquiditat i rendibilitat per a la seva empresa

Els nostres serveis en línia pensats per a la teva empresa

 • Índicex

  Volem ajudar que les empreses espanyoles afrontin un de seus majors reptes en competitivitat: la transformació digital.

 • Bankia En línia Empreses

  Realitza les teves consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb total seguretat.

 • Bankia Empresas Informa

  Et presentem una Newsletter dissenyada per a directius, gestors i professionals d'empreses, amb què estaràs puntualment informat sobre l'actualitat econòmica.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en aquest determinat moment.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-ho públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Existeixen determinats fons que, per la seva natura o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Què és un dipòsit estructurat?

  Un dipòsit estructurat es caracteritza per vincular la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Aquests poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Existeixen multitud d'estructures diferents en funció principalment de les condicions que s'han de complir per assolir els diferents nivells de rendibilitat.

  Els dipòsits estructurats compten amb la mateixa garantia de devolució del principal que un dipòsit tradicional.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza per vincular la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Aquests poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Existeixen multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diferents nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i si escau al garant del mateix, independentment de l'entitat a través de què hagi estat adquirit.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reembossaments en el fons.

 • Euribor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona Euro.

 • FIAMM:

  FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de realitzar les seves inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.