Tresoreria

Tresoreria

Home amb ulleres
 • Compte Tresoreria Empreses

Posem a disposició de la teva empresa productes especialitzats que s'ajusten a les teves necessitats

 • Bonsai a les mans d'un home

  Dipòsit Tresoreria Empreses

  Un dipòsit flexible i rendible on pots fer imposicions a diferents terminis, des d'1 fins a 365 dies.

  Flexibilitat

  Diferents venciments

  Rapidesa

  Dipòsit a termini

 • Home amb corbata a ratlles i barba somrient

  Compte Negoci

  Automatitza traspassos periòdics de saldos dels teus comptes a un compte principal, i optimitza la teva tresoreria.

  Tota

  L'operativa

  Remuneració

  Referenciada a l'euríbor

Et pot interessar

 • Productes estructurats

  Combinacions d'instruments financers tradicionals i derivats que permeten dissenyar operacions d'inversió, finançament o cobertura a mida de la teva empresa.

 • Valors

  Envia ordres de compravenda de valors negociables tant en mercats borsaris nacionals com internacionals, comptant amb l'assessorament dels nostres especialistes.

 • Fons d’inversió

  Ens adaptem a les necessitats de la teva empresa, en renda fixa o variable. Descobreix tots els fons que componen el nostre catàleg i aprofita els avantatges que t'ofereixen.

Dona morena pèl curt creuada de braços

Compte x2 Empreses combina liquiditat i rendibilitat per a la vostra empresa

Els nostres serveis en línia pensats per a la teva empresa

 • Índicex

  Volem ajudar les empreses espanyoles a afrontar un dels seus reptes més grans en competitivitat: la transformació digital.

 • Bankia En línia Empreses

  Fes les teves consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb tota seguretat.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions en circulació en aquest moment determinat.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Hi ha fons determinats que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Què és un dipòsit estructurat?

  Un dipòsit estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents, principalment, en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat.

  Els dipòsits estructurats tenen la mateixa garantia de devolució del principal que un dipòsit tradicional.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual s'hagi adquirit.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

 • Data de registre del fons a la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat perquè es comercialitzi, ja que s'ha inscrit en els registres de la CNMV.