Cuenta Tesorería Empresas

1 /6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000€ per dipositant en cada entitat de crèdit.
  • Compte corrent amb total liquiditat

    Que permet qualsevol tipus d'operativa

  • Total liquiditat. Permet qualsevol tipus d'operativa. Remuneració referenciada a l'euribor.

Avantatges del Compte Tresoreria Empreses

Gaudeix dels avantatges que t'ofereix per al teu negoci el Compte Tresoreria Empreses. Un compte corrent amb total liquiditat, que permet qualsevol tipus d'operativa, oferint una remuneració referenciada a l'euribor mes.