Cuenta Tesorería Empresas

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
  • Compte corrent amb total liquiditat

    Que permet tota mena d'operativa

  • Total liquiditat. Permet tota mena d'operativa. Remuneració referenciada a l'euríbor.

Avantatges del Compte Tresoreria Empreses

Gaudeix dels avantatges que t'ofereix per al teu negoci el Compte Tresoreria Empreses. Un compte corrent amb total liquiditat, que permet tota mena d'operativa, oferint una remuneració referenciada a l'euríbor mes.