Cuenta Tesorería Empresas

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1 / 6 és indicatiu de baix risc i 6 / 6, d'alt risc.
El banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
  • Compte corrent amb liquiditat total

    Que permet tot tipus d'operativa

  • Total liquiditat. Permet tot tipus d'operativa. Remuneració referenciada a l'Euríbor.

Avantatges del Compte Tresoreria Empreses

Gaudeix dels avantatges que t'ofereix per al teu negoci el Compte Tresoreria Empreses. Un compte corrent amb liquiditat total, que permet tot tipus d'operativa i ofereix una remuneració referenciada a l'Euríbor mes.