Cuenta X2 Empresas

1 /6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000€ per dipositant en cada entitat de crèdit.
  • Tot el que necessita la inversió del teu negoci

    Ja que uneix el millor d'un compte corrent i un dipòsit

  • Rendibilitat. Liquiditat. Amb la teva operativa financera habitual.

Avantatges del Compte X2 Empreses

Compte x2 Empresas combina liquiditat i rendibilitat, ja que uneix el millor d'un compte corrent i d'un dipòsit. Una nova fórmula que t'ofereix tot el que necessita la inversió del teu negoci.

  • Rendibilitza la tresoreria de l'empresa simplificant la planificació de quant invertir a termini i quant mantenir en comptes a la vista.
  • Rendibilitat per a l'excedent de tresoreria.
  • Liquiditat total, ja que es tracta d'un compte a la vista.
  • Total transaccionalitat, en permetre realitzar la teva operativa financera habitual.