Mi Primera Cuenta

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1 / 6 és indicatiu de baix risc i 6 / 6, d'alt risc.
El banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
  • Perquè els més petits comencin a estalviar sense comissions

    Amb regals i sorpreses especials

  • Per a infants de menys de 14 anys. Sense despeses ni comissions de manteniment. Liquiditat immediata.
  • Ninot verd amb cartera

Avantatges de Mi Primera Cuenta

  • Liquiditat immediata.
  • Sense despeses ni comissions.
  • Per contractar "Mi Primera Cuenta" és necessària l'autorització del pare, mare o tutor legal del titular de la llibreta, així com aportar el NIF del menor.
  • Sorpreses per als titulars: invitacions i preestrenes de pel·lícules i musicals, sortejos, regals i molta diversió.

Informació Precontractual Específica (IPE) Mi primera Cuenta (PDF, 72,7 kB).

Document Informatiu Comissions Mi Primera Cuenta (PDF, 289 kB).

Llista de serveis més representatius associats a un compte de pagament (PDF, 149 kB).