General

Et presentem els millors articles sobre temes generals. Informació útil per millorar la teva educació financera.

 • Chica utilitzant el portàtil

  Calendari del contribuent

  Quan es fa la declaració de la renda? Quan es paga l'IBI? I l'impost de circulació? Quantes declaracions de l'IVA ha de fer una petita empresa al cap de l'any? Repassem les dates d'alguns d'aquests impostos.

 • Què és l'IRPF

  L'IRPF és l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és a dir, un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d'igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques residents a Espanya d'acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars.

 • Chico mirant un mòbil davant d'un ordinador

  BIC i IBAN

  Codis alfanumèrics creats per identificar comptes i entitats bancàries en l'àmbit internacional i agilitzar les operacions bancàries.

 • Peça en forma de casa sobre una gespa

  Consells per vendre un habitatge

  En un moment en què la compravenda d'habitatges no deixa de créixer és important tenir en compte alguns detalls per vendre de forma ràpida i senzilla.

 • xxxxx

  Signatura digital

  Coneix què és la signatura digital, una forma de fer les principals transaccions en línia amb total seguretat.

 • Família tirada en la gespa fent-se una foto

  Impost de Successions i Donacions

  Què és, com es tributa o quant cal pagar per l'Impost sobre successions i donacions.

Totes les categories