Assegurances decessos

Assegurances decessos

Dibuix d'una cinta funerària
  • Tots tenim alguna por... Allunya'ls amb les teves assegurances Bankia

Amb les teves Assegurances Bankia1 no només tindràs la tranquil·litat d'una de les millors assegurances, també t'emportaràs una EXPERIÈNCIA2 gratis.

Informa-te'n a www.tusegurotienepremio.es

Sabem que vols ajudar els teus

Per això pots oferir a la teva família tranquil·litat i una atenció personalitzada davant la pèrdua d'un ésser estimat.

Nosaltres ens ocupem de tot perquè en aquests moments, els més difícils, els teus comptin amb tot el suport necessari.

Treballem per posar-t'ho tot més fàcil

  • Assegurança de decessos

    Bankia Sempre

    Tindràs coberta la coordinació, organització i prestació dels serveis funeraris en cas de defunció per qualsevol causa.

  • Assegurança decessos prima única

    Assegurança Decessos Prima Única

    Per què no estar tranquil a qualsevol edat? Amb un pagament únic de la prestació sense recàrrecs ni actualitzacions de preus, sense sorpreses.

  • Assegurança decessos internacional

    Assegurança Decessos Internacional

    En cas de defunció dels assegurats, els repatriaran al seu país d'origen. Perquè, arribat el moment, tots voldríem tornar als nostres orígens.

Si desitges consultar el nostre catàleg d'assegurances de decessos integrats, accedeix a la llista.

Les nostres assegurances

  • Assegurances salut

    Tenir una assegurança de salut significa disposar d'una cobertura assistencial mèdica de qualitat, totalment personalitzada i adaptada al perfil de cada assegurat.

  • Assegurances vida risc

    Estem segurs que vols garantir la protecció econòmica de la teva família. Per això tenim una assegurança que garanteix el pagament d'un capital en cas de defunció.

  • Assegurança accidents

    Et garantim la protecció econòmica de la teva família en cas d'accident a la teva vida personal o professional durant les 24 hores del dia.

  • Què és el valor liquidatiu?

    El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions en circulació en aquest moment determinat.

    Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

    Hi ha fons determinats que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

  • Què és un dipòsit estructurat?

    Un dipòsit estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

    Hi ha multitud d'estructures diferents, principalment, en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat.

    Els dipòsits estructurats tenen la mateixa garantia de devolució del principal que un dipòsit tradicional.

  • Què és un bo estructurat?

    Un bo estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

    Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

    La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual s'hagi adquirit.

  • Estat de posició:

    És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

  • Euríbor:

    (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

  • Data de registre del fons a la CNMV:

    És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat perquè es comercialitzi, ja que s'ha inscrit en els registres de la CNMV.

1. Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.

2. Promoció vàlida fins a exhaurir existències (150.000 unitats), per a clients que contractin assegurances de Vida, Accidents, Llar, Decessos Salut i Actes comercialitzats per Bankia, consistent en l'entrega d'un codi promocional canviable per una Experiència en el web www.tusegurotienepremio.es. L'obsequi està subjecte a tributació, de conformitat amb la fiscalitat vigent i serà assumida pel client en la corresponent declaració d'IRPF. Bases notarials (PDF, 190 kB).