Altres assegurances de decessos

Altres assegurances de decessos

Pareja de gent gran mirant l'horitzó

Amb les teves Assegurances Bankia1 no només tindràs la tranquil·litat d'una de les millors assegurances, també t'emportaràs una EXPERIÈNCIA2 gratis.

Informa-te'n a www.tusegurotienepremio.es

Repatriació Completa

 

Té com a objecte principal garantir les gestions i les despeses necessàries i obligatoris per al transport del cadàver dels assegurats que morin a Espanya o quan es trobin de viatge a l'estranger (excepte en el seu país d'origen), fins al lloc de destí del seu país d'origen que figuri en la pòlissa, quedant assegurats les despeses d'embalsamament i taüt de transport.

 

Garanties

 • Repatriació de cadàver.
 • Acompanyant: bitllet d'avió (classe turista) o tren (primera classe) d'anada i tornada per acompanyar al cadàver.
 • Assistència en viatge.
 • Transmissió de missatges urgents.
 • Despeses mèdiques per hospitalització de durada superior a 48 hores a Espanya o sense límit mínim de temps a l'estranger (Fins a 1.500 €).
 • Servei d'intèrpret.
 • Garantia de Responsabilitat Civil per fets accidentals ocorreguts durant el viatge (Fins a 30.000 €).
 • Gestió d'anul·lació de targetes.

BMN Decessos

 

Per als nostres clients que vulguin tranquil·litat i confiança deixant a les mans de professionals els tràmits per la pèrdua d'un ser volgut.

 

Garanties

Decessos: prestació del Servei d'enterrament o incineració de l'assegurat/s.

Assistència en trasllats: gestions i despeses necessàries per al trasllat del cadàver dels assegurats que figurin en la pòlissa, que morin a qualsevol lloc del territori espanyol o de la resta del món, al cementiri o planta incineradora dins el territori espanyol escollit lliurement pels familiars de l'Assegurat mort. Queden exclosos les persones que no residents en territori Espanyol i els residents en territori Espanyol que romanguin més de 90 dies consecutius a l'estranger.

 

Assistència en viatge a Espanya:

 • Garantia d'acompanyant per a assegurats morts a Espanya no peninsular.
 • Trasllat en ambulància, cas d'accident o malaltia greu ocorregut a Espanya.

 

Assistència en viatge a l'estranger:

 • Garantia d'acompanyant per a repatriació del cadàver.
 • Repatriació sanitària cas d'accident o malaltia greu a l'estranger.
 • Pagament o reemborsament de despeses mèdiques, quirúrgics, farmacèutics i d'hospitalització, a l'estranger.
 • Prolongació d'estada en hotel a l'estranger.
 • Enviament de medicaments a l'estranger.
 • Enviament d'un mèdic especialista a l'estranger.
 • Consulta mèdica a distància a l'estranger.
 • Fiances per hospitalització.
 • Bestreta de fiances i despeses processals.
 • Repatriació o transport dels membres de la família menors de quinze anys.
 • Tornada anticipada a causa de la defunció d'un familiar.
 • Desplaçament d'un acompanyant familiar al costat de l'assegurat hospitalitzat, a l'estranger.
 • Transmissió de missatges urgents, derivats de les garanties.
 • Intèrpret en cas d'accident o malaltia.
 • Servei de tràmits administratius per a hospitalització.
 • Bestreta d'efectiu en cas d'accident, robatori o malaltia greu a l'estranger.
 • Ajuda a la localització i enviament d'equipatges.
 • Enviament i/o reenviament d'objectes oblidats i/o robats en el transcurs del viatge.

Accidents familiars:

 • Defunció per accident.
 • Invalidesa permanent per accident.
 • Orientació legal: Es garanteix la prestació d'un servei d'informació i Orientat Legal extrajudicial davant les situacions de transcendència jurídica i administrativa generades com a conseqüència de la defunció d'un Assegurat.

Assegurances mitjançades per BMN Mediació Operadora de Banca-Assegurances Vinculat S.L.U. (NIF B-64549942) i domicili social a Madrid, 28004, Paseo d'Apartats 17. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0057. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Caja Murcia Vida i Pensions, Caja Granada Vida, Sa Nostra Vida i Caser. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.

1. Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.

2. Promoció vàlida fins a exhaurir existències (150.000 unitats), per a clients que contractin assegurances de Vida, Accidents, Llar, Decessos Salut i Actes comercialitzats per Bankia, consistent en l'entrega d'un codi promocional canviable per una Experiència en el web www.tusegurotienepremio.es. L'obsequi està subjecte a tributació, de conformitat amb la fiscalitat vigent i serà assumida pel client en la corresponent declaració d'IRPF. Bases notarials (PDF, 190 kB).