Assegurances Llar

Assegurances Llar

dibuix d'una casa cremant-se
 • Tots tenim alguna por... Allunya'ls amb les teves assegurances Bankia

Amb les teves Assegurances Bankia1 no només tindràs la tranquil·litat d'una de les millors assegurances, també t'emportaràs una EXPERIÈNCIA2 gratis.

Informa-te'n a www.tusegurotienepremio.es

Volem que gaudeixis del teu habitatge amb total tranquil·litat, sense preocupacions

Davant qualsevol imprevist que puguis patir, tant dins com fora d'ella, disposaràs de les millors cobertures i serveis assistencials

Les millors assegurances per a la teva llar

 • Assegurança de Llar

  Assegurança Llar

  Les millors cobertures i completa assistència en la llar. Per a qualsevol tipus d'imprevist.

 • Assegurança de Llar qualsevol risc

  Assegurança Llar Qualsevol Risc

  L'assegurança més completa per a la teva llar, que t'ofereix grans avantatges.

 • Parella fent-se un petó a la galta

  Descompte Nòmina

  Si tens la nòmina domiciliada a Bankia, beneficia't de fins a un 25% de descompte en la teva assegurança de la llar.

Si desitges consultar el nostre catàleg d'assegurances de la llar integrats, accedeix a la llista.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en aquest determinat moment.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-ho públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Existeixen determinats fons que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Què és un dipòsit estructurat?

  Un dipòsit estructurat es caracteritza per vincular la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Aquests poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Existeixen multitud d'estructures diferents en funció principalment de les condicions que s'han de complir per assolir els diferents nivells de rendibilitat.

  Els dipòsits estructurats compten amb la mateixa garantia de devolució del principal que un dipòsit tradicional.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza per vincular la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Aquests poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Existeixen multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diferents nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i si escau al garant del mateix, independentment de l'entitat a través de què hagi estat adquirit.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona Euro.

 • Data de registre del fons a la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat per a la seva comercialització, atès que ha estat inscrit en els registres de la CNMV.

1. Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.

2. Promoció vàlida fins a exhaurir existències (150.000 unitats), per a clients que contractin assegurances de Vida, Accidents, Llar, Decessos Salut i Actes comercialitzats per Bankia, consistent en l'entrega d'un codi promocional canviable per una Experiència en el web www.tusegurotienepremio.es. L'obsequi està subjecte a tributació, de conformitat amb la fiscalitat vigent i serà assumida pel client en la corresponent declaració d'IRPF. Bases notarials (PDF, 190 kB).