Assegurances

Quines són les seves principals característiques?

A Bankia li oferim una assegurança de vida que garanteix el pagament d'un capital als beneficiaris en cas de defunció per qualsevol causa.

  • A més, compta amb les cobertures opcionals d'invalidesa (absoluta i permanent) i defunció accidental amb doble capital.
  • Des de 6.000 euros de capital, vostè tria. Contracti l'assegurança anual renovable amb la possibilitat de fraccionar el pagament de la prima.

La tranquil·litat de garantir la protecció econòmica de la seva família.

 

Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social en Pº Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Familiar, Mapfre Assegurances d'Empreses, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.