Assegurances de vida

Dona i nena en un gronxador

Altres assegurances de vida

  • Pareja mirant uns papers

    Assegurances associades a operacions financeres

    Volem protegir-te a tu i al teu familiar garantint un capital que ajudi a la cancel·lació de les teves operacions financeres abans l'ocurrència de les cobertures contractades o un imprevist.

  • Família posant per a la foto

    Assegurances vida pura

    El teu benestar i el de la teva família protegides davant imprevistos.

1. Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.