POR SER TÚ

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.

T'hem escoltat i sabem el que de veritat importa en la relació amb el teu banc, per això hem eliminat les comissions a milers de persones.

Et traiem les comissions PER SER TU (1)

 • Per tenir els ingressos domiciliats (2) hem eliminat les comissions a milers de persones:

  • Les comissions d'administració i manteniment en tots els teus comptes a la vista.
  • Les quotes de totes les teves targetes de dèbit Bankia habituals.
  • La quota de les teves targetes de crèdit Bankia (3).
  • La comissió de transferències en euros nacionals i UE per qualsevol canal i per a qualsevol import.
  • Les comissions per retirar efectiu a dèbit en més de 17.800 caixers. Totalment gratis en caixers Bankia i fins a quatre vegades al mes per client en Euro6000 (4) i Banc Sabadell.
  • I per descomptat, no et cobrem per l'ingrés de xecs nacionals en tots els teus comptes.

   

  Avantatges de tenir la nòmina domiciliada

  • Servei descobert fins al 70% de la nòmina amb un màxim de 1.100 € (5).
  • Domiciliació gratuïta de rebuts.
  • Servei d'alertes a mòbils inclou els 50 primers missatges durant el semestre (missatges addicionals: 0,15 € per missatge + IVA).
  • Hipoteca Sense Comissions. Crèdit Pots Més amb interès preferent i 8 anys per pagar-ho.
  • Calcula la teva hipoteca ara.
  • Hipoteca bonificada amb un tipus d'interès millorat.
  • Descomptes en assegurances de la llar (6).

   

  I si domicilies la teva pensió...

  • Avenç del cobrament de la pensió al dia 25 de cada mes.
  • Servei de descobert fins al 70% de la pensió amb un màxim de 800 € (5).
  • Servei d'alertes a mòbils inclou els 50 primers missatges durant el semestre (missatges addicionals: 0,15 € per missatge + IVA).
  • Descomptes en assegurances de la llar (6).
  • Descomptes sènior en viatges, oci, cultura i altres serveis.

   

  Hi ha altres formes de no pagar comissions. Si pertanys a un d'aquests col·lectius (7)?

  • Joves (PDF, 111 kB) menors de 18 anys: els traiem les comissions sense més condicions.
  • Joves d'entre 18 i 25 anys, només amb tenir contractada la correspondència exclusiva per internet.
  • Si ets titular de 1.000 accions Bankia dipositades en l'entitat.
  • Si el teu saldo en productes d'estalvi és igual o superior a 75.000 € al final de mes.

   

  No pagues...

  • Les comissions d'administració i manteniment en tots els teus comptes a la vista.
  • Les quotes de totes les teves targetes de dèbit Bankia habituals.
  • La comissió de transferències per qualsevol canal i per a qualsevol import.
  • I per descomptat, no et cobrem per l'ingrés de xecs nacionals en tots els teus comptes.

   

   

  (1) Condicions generals recollides en les Bases notarials PER SER TU Particulars (PDF, 145 kB).

  (2) Inclou nòmines iguals o superiors a 450 €, pensions i desocupació d'import igual o superior a 200 €.

  (3) Només per fer una compra a l'any amb ella. Llevat de targetes Iberia (Sendo i Max), Vía T, Gasoil, Business, Professional, Platinum, Infinite i Comerç.

  (4) Entitats Euro6000 adherides: Abanca, Banc Castella-la Mancha, Banco Mare Nostrum, Caixa Ontiyent, Caixa Espanya-Duero, Caixa Sud, CecaBank, Colonya Caixa Pollença, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank i Unicaja. A partir del cinquè reintegrament el cost serà de 0,65 €.

  (5) Per a titulars del servei nomina/pensió que estiguin al corrent de pagaments, per atendre càrrecs domiciliats, compres a dèbit. En el cas de les operacions de reintegraments en caixers el límit de descobert del compte no podrà excedir 200 €. El servei de descobert inclou 15 dies de bonificació de la comissió per reclamació de posicions deutores. Transcorregut aquest termini, de romandre el compte sense regularitzar es generarà una comissió per reclamació de posicions deutores de 35 €.

  (6) Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF: A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Familiar, Mapfre Assegurances d'Empresa, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.

  (7) Inclou joves menors de 18 anys sense condicions i des dels 18 fins als 25 anys inclosos amb servei de correspondència exclusiu per internet. Accionistes amb 1.000 accions de Bankia o més dipositades en l'Entitat i clients amb saldo en productes d'estalvi major o igual a 75.000 € a final de mes.