Servicio Nómina

Gaudeix de grans avantatges i oblida't de les comissions, només per domiciliar la teva nòmina amb nosaltres. I aconsegueix, a més, una millora en les condicions de contractació en diversos productes.

Avantatges del Servei Nòmina

 • El Servei Nòmina t'ofereix la possibilitat d'accedir a diferents productes en condicions especials:

  • Et traiem les comissions amb la teva nòmina domiciliada.
  • Servei de descobert per valor del 70% de la nòmina amb un màxim de 1.100 €.
  • Gestió gratuïta del canvi de domiciliació de rebutsa compte.
  • Servei d'Alertes a Mòbils sense quota de manteniment semestral (inclou 50 primers missatges en el semestre, missatges addicionals: 0,15€ per missatge + IVA).
  • Servei de correspondència gratuït a través de l'extracte integrat, que facilita mensualment la informació de tots els teus productes.
  • Targeta de crèdit gratuïta per al titular fent una compra a l'any.
  • Crèdit Pots Més: el teu crèdit amb un interès preferent i un termini de fins a 8 anys per pagar-lo.
  • Préstec inversió i pensions amb finançament en condicions especials per a inversions en productes Bankia.
  • Descomptes en assegurances de la llar.

Condicions de la contractació

  • El Servei Nòmina ofereix l'avantatge d'accedir a diferents productes en condicions especials sempre que l'import de la nòmina sigui igual o superior a 450 €.
  • El Servei de descobert serà efectiu per als titulars del servei nòmina que estiguin al corrent de pagament i serà empleat per atendre càrrecs domiciliats, compres a dèbit i reintegraments en caixers a dèbit amb un límit màxim de descobert de 200 euros.
  • Targeta de crèdit Bankia gratuïta per al titular només per fer una compra a l'any amb ella. Llevat de targetes Iberia (Sendo i Max), VíaT, Gasóleo, Business, Profesional, Platinum, Infinite i Comercio. En cas contrari, es cobraran 34 ?.

  Assegurança Llar mitjançada per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.

Com domiciliar la teva nòmina

 • Pots domiciliar la teva nòmina fàcilment només emplenant les dades del següent Formulari (PDF, 48 kB) incloent el número de compte de Bankia on vols que s'ingressi la teva nòmina.

  Recorda que has d'imprimir, signar i lliurar aquest document en la teva empresa.

50 premis de 1.000 euros

 • Domicilia els teus rebuts i participa en el sorteig* de 50 premis de 1.000 euros.

  • Clients amb la nòmina o pensió domiciliada a Bankia: 2 PUNTS.
  • Clients que domiciliïn algun rebut: 2 PUNTS per cada rebut.

   

  * Promoció vàlida de l'01/03/18 a l'01/10/18 i del 10/10/18 al 30/03/19. Consisteix en dos sortejos (07/11/18 i 07/05/19, respectivament) de 25 premis de 1.000 € cadascun, per a clients persones físiques que tinguin domiciliada la nòmina ≥ 450 € o pensió ≥ 200 €, o gestionin el canvi de domiciliació bancària dels seus rebuts a través del Servei de Canvi de Domiciliació, o bé domiciliïn rebuts a través de Bankia Online, l'aplicació de Bankia o els caixers automàtics habilitats. Sorteig condicionat a l'obtenció de punts segons aquests criteris: per tenir la nòmina o pensió domiciliada a Bankia, 2 punts. Per cada rebut domiciliat a través del servei de canvi de domiciliació, 2 punts; per cada rebut domiciliat a través de Bankia Online, l'aplicació mòbil de Bankia o el caixer, 2 punts. El premi dinerari té la consideració de guany patrimonial sobre el qual es practicarà la corresponent retenció fiscal vigent a compte, que serà deduïda de l'import del premi. Per a més informació, consulteu Bases notarials (PDF, 129 kB) les condicions de la promoció. També estan disponibles a les oficines de Bankia.