Medisalud Opció (Reembossament)

Sabem que la salut és el més important, per això amb aquesta assegurança podràs acudir a qualsevol metge o centre hospitalari a qualsevol lloc del món.

  Avantatges de l'Assegurança Medisalud Opció (Reembossament)

  El funcionament és senzill. Sol has d'abonar les despeses mèdiques ocasionades i, posteriorment, enviar la factura i l'informe mèdic a l'asseguradora, qui et reemborsarà les despeses abonades amb els següents límits.

  • Assistència hospitalària: reembossament del 90 % de les despeses.
  • Assistència extrahospitalària: reembossament del 80 % de les despeses.
  • En el cas d'utilitzar els centres mèdics "Policlínics Salut 4 MAPFRE" no caldrà realitzar desemborsament.

  Garanties i sumes assegurades

  Garanties bàsiques

  • Assistència primària medicina general, pediatria i puericultura, infermeria, urgències domiciliàries i ambulatòries, mitjans de diagnòstic bàsics.
  • Assistència especialitzada consultes il·limitades amb especialistes, servei ambulància, tècniques diagnòstiques, rehabilitació.
  • Assistència hospitalària hospitalització mèdica, quirúrgica, psiquiàtrica, obstètrica, pediàtrica, urgències hospitalàries, trasplantaments, pròtesi.

  Garanties addicionals

  • Protecció de pagaments incapacitat temporal (treballador per compte propi), desocupació (treballador per compte d'altri).
  • Assistència urgent a l'estranger durant 90 dies a l'estranger.
  • Mort accidental 12.000€.

  Garantia opcional

  • Cobertura bucodental complets tractaments gratuïts en nens menors de 15 anys, llevat d'ortodòncies (preus reduïts).

  Garanties exclusives

  • Medicina preventiva i rehabilitadora.
  • Diagnòstic d'esterilitat.
  • Podologia.
  • Psicoteràpia.
  • Osteopatia.
  • Accés a la xarxa hospitalària dels EUA.
  • Criopreservación de sang i teixit umbilical.
  • Adopció nacional i internacional fins a 12.000€.

  Serveis especials entre altres, orientació telefònica 365 dies a l'any, ajuda a domicili per convalescència, baló intragàstric, medicina complementària (acupuntura, homeopatia, medicina natural)...

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.