Assegurança Bankia Vida Renda

Estem segurs que vol garantir la protecció econòmica de la seva família.

  Característiques principals

  A Bankia posem a la teva disposició una assegurança de vida de la qual prestació, en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent, és la percepció d'un ingrés econòmic, periòdic i immediat, durant una durada determinada.

  A través d'aquesta modalitat d'assegurança:

  • Garantim als beneficiaris designats en pòlissa la percepció dels ingressos previstos en forma de rendes constants.
  • Assegurança de vida risc anual renovable.

  A més:

  • Aquesta assegurança compta amb una cobertura addicional de cancel·lació de saldo pendent en targetes de crèdit emeses per Bankia (límit 3.005 €).
  • Protegim el rebut de l'assegurança per una anualitat en cas de desocupació.
  • Contracta-ho sense necessitat de passar reconeixements mèdics.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.