Accessibilitat

La informació del Portal Bankia ja és accessible a persones, incloses les que pateixen algun tipus de discapacitat.

El portal Bankia ha estat programat amb les tècniques més avançades i directrius d'accessibilitat internacional, que fan de la navegació un acte sense límits per a qualsevol tipus d'usuaris.

Entre les mesures aconseguides destaquen:

  • Navegació mitjançant el teclat, sense utilitzar el ratolí.
  • Interpretació de recursos gràfics: permet conèixer tots els detalls que contenen les pàgines, incloses les imatges, taules i altres elements HTML.
  • Aclariment del destí dels enllaços o hipervincles.
  • Notificació dels comportaments de la interfície i la seva estructura, mitjançant l'especificació WAI-ARIA del W3C, perquè pugui ser utilitzada pels productes de suport*.

Navegació mitjançant el teclat:

El projecte d'accessibilitat del portal Bankia permet que qualsevol tipus d'usuari pugui accedir a qualsevol part del portal fent servir només el teclat de l'ordinador.

 

Tab Permet desplaçar el cursor pels elements seleccionables d'esquerra a dreta Dibuix de la tecla tabulador d'un teclat
Maj + Tab Permet desplaçar el cursor pels elements seleccionables de dreta a esquerra Dibuix de la tecla de majúscules d'un teclatDibuix de la tecla tabulador d'un teclat
Fletxes de desplaçament Permet desplaçar-se per determinats components en el sentit que indiquen les fletxes Dibuix de les tecles de les fletxes d'un teclat

 

Interpretació de recursos gràfics:

Les imatges, bàners, fins i tot taules publicades en el portal Bankia incorporen una descripció que facilita la comprensió de la informació continguda en aquests recursos gràfics.

Així, és possible conèixer quina imatge acompanya un contingut, quins productes o idees promocionen els diferents bàners o quines dades es faciliten en algunes de les taules.

Enllaços:

La majoria dels enllaços del portal incorporen un aclariment sobre el seu destí, i aporten informació sobre si es desplegaran en una nova finestra.

Tecnologia aplicada:

  • Compliment de les normes d'accessibilitat del WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell intermedi (AA). Pautes de contingut accessible al web 2.0.
  • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els fulls d'estil en cascada, versió CSS3, ja que s'eviten antigues pràctiques necessàries per al control del disseny (com les taules) que perjudicaven certs usos dels documents per part de navegadors orientats a persones amb algunes limitacions sensorials.
  • S'ha fet servir l'estàndard recomanat en treball de codi HTML5, i ens hem beneficiat de les noves actualitzacions que inclou aquesta versió, com ara un etiquetat més semàntic, sintaxi flexible o noves etiquetes que faciliten la comprensió de formularis.
  • L'ús de l'especificació WAI-ARIA (en la seva versió 2.0) aplicada a aquest web fa més accessible el contingut dinàmic i els controls desenvolupats amb Ajax, HTML, Javascript i les seves tecnologies relacionades

Accessibilitat del Servei d'Atenció Telefònica

Bankia compta amb un servei d'atenció per a persones amb discapacitat auditiva i/o de la parla, que permet a l'usuari comunicar-se amb l'entitat per realitzar qualsevol consulta sobre informació general de productes i serveis.

Les persones interessades poden accedir a aquest servei de dues maneres:

Bankia es converteix així en la primera gran entitat financera a adoptar aquest sistema, que permet a l'usuari amb discapacitat auditiva contactar amb el Servei d'Atenció Telefónica des d'Internet o des del seu telèfon mòbil (en mode text i a temps real) i sense necessitat que altres persones actuïn com a intermediaris.

Aquest servei està disponible des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit, de dilluns a diumenge. Fora d'aquest horari, l'usuari pot deixar un missatge perquè l'endemà, i de forma totalment gratuïta, l'entitat s'hi posi en contacte.

* No aplicable a Bankia.com.