Cuenta Superior

1 /6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000€ per dipositant en cada entitat de crèdit.
 • L'alt rendiment a Internet té un nom: Compte Superior

  Compte a la vista amb total liquiditat

 • Abonament mensual d'interessos. Sense Comissions de manteniment. Total liquiditat i disponibilitat.
 • Ninot verd amb cartera

Com t'ajuda a estalviar?

 • El Compte Superior no admet domiciliació de rebuts o nòmines, ni tampoc vinculació a préstecs o targetes.Es tracta d'un compte d'estalvi.
 • Està pensada perquè els diners que no necessitis en teu dia a dia, et proporcioni interessos mes a mes.
 • Sol es permet un compte per client, encara que en la mateixa figuri més d'un titular, sent tres el màxim de titulars admesos per compte.

No esperis més, entra a Oficina Internet i gaudeix d'alguna cosa superior.

Avantatges del Compte Superior

 • Remuneració des del primer cèntim d'euro per a imports procedents d'altres entitats (fins a un saldo màxim de 600.000€).
 • Total liquiditat i disponibilitat.
 • Amb abonament mensual d'interessos en el mateix compte, perquè els teus diners segueixi creixent.
 • Sense comissions d'administració o manteniment.
 • El tipus d'interès és del 0,05 % TIN (TAE 0,05 %).

 

Exemple liquidació en un any:

 • Saldo en compte: 10.000€
 • Freqüència: 12 (mensual).
 • Interessos bruts l'any: 5€
 • TIN 0,05 % (TAE: 0,05 %).

S'aplicarà el tipus de retenció fiscal vigent en el moment de realitzar la liquidació d'interessos.