Cuenta Fácil

1 /6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000€ per dipositant en cada entitat de crèdit.
  • Els teus diners en qualsevol moment i sense penalitzacions

    Gaudeix els avantatges que t'ofereix el Compte Fàcil

  • Domicilia fàcilment la teva nòmina o pensió. Domicilia rebuts sense cost. Els teus diners sempre disponibles, sense penalitzacions.
  • Ninot verd amb cartera

Avantatges del Compte Fàcil

El Compte Fàcil de Bankia t'ofereix la possibilitat de:

  • Domiciliar la teva nòmina o pensió.
  • Domiciliar tot tipus de rebuts sense cap cost.
  • Efectuar pagaments a tercers a través del teu talonari.
  • Disposar de manera immediata dels estalvis.