Què són el BIC i l'IBAN i per a què serveixen

 

El BIC, també denominat SWIFT, i el IBAN són dos codis alfanumèrics creats per identificar comptes i entitats bancàries en l'àmbit internacional i agilitzar les operacions bancàries. El IBAN identifica un compte bancària (ha vingut a substituir el Codi Compte Client), mentre que el BIC/SWIFT identifica a una entitat o sucursal en operacions internacionals.

 

Què són els codis BIC i IBAN

L'IBAN

L'IBAN, o codi d'un compte, presa el seu nom de les inicials de la seva denominació en anglès: International Bank Account Number (número internacional de compte bancari).

 

Per a què serveix

 

Substitueix al Codi Compte Client (CCC) que identificava els comptes fins el 2014, des que va entrar en vigor la Zona Única de Pagaments en Euros, o SEPA. Des de llavors, totes les operacions bancàries realitzades en els 28 països de la Unió Europea, a més de Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Mònaco, San Marino i Suïssa, es fan amb la mateixa agilitat que si es fessin entre comptes del mateix país.

 

Com s'estableix el codi

 

Al número antic d'un compte, amb 20 dígits, se li afegeix inicialment un codi del país (2 lletres, ÉS en el cas d'Espanya) seguit de 2 dígits de control. El codi complet del compte és visible en qualsevol extracte de compte o en la pàgina web i l'app de qualsevol banc en línia.

La clau alfanumèrica completa segueix aquest esquema:

Codi del país (ÉS a Espanya) + 2 dígits de control + codi de l'entitat (2038 en el cas de Bankia) + codi de la sucursal (4 dígits) + 2 dígits de control + número del compte del client (10 dígits). En total, 24 caràcters que identifiquen de forma inequívoca cada compte.

 

El BIC

 

El codi BIC (Bank Identifier Code)o SWIFT (acrònim compost per les inicials de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), permet establir un servei de missatgeria xifrada que permet fer transferències internacionals de fons amb total seguretat.

 

Per a què serveix

 

En el cas de pagaments o transferències fora de la Unió Europea i la zona SEPA és necessari afegir a l'IBAN el codi BIC, o SWIFT, que identifica al banc o entitat financera de destí.

 

Com s'estableix el codi

 

El BIC/SWIFT és un codi alfanumèric que pot constar de 8 o d'11 caràcters:

 

  • Codi de 8 caràcters. Una clau alfanumèrica que segueix aquest esquema: Codi de l'entitat (4 lletres, CAHM en el cas de Bankia) + 2 lletres del codi del país (ÉS en el cas d'Espanya) + 2 lletres de la localitat (MM en el cas de Madrid, BB en el de Barcelona).
  • Codi d'11 caràcters. Al codi anterior, es poden sumar 3 caràcters més, els del codi de la sucursal (quan no és la principal). D'aquesta manera, la clau alfanumèrica segueix aquest esquema: Codi de l'entitat + 2 lletres del codi del país + 2 lletres de la localitat + 3 dígits de la sucursal.

 

Quan un client fa una transferència internacional, el banc emissor genera un missatge xifrat (codi BIC/SWIFT) que indica a l'entitat de destí com farà arribar els fons a aquest client, amb tots els detalls necessaris (data, divisa, entitats intermediàries si les hi hagués, despeses...). D'aquesta manera, es garanteix la seguretat de qualsevol transacció internacional.

 

Etiquetes:

Icona Facebook Icona Twitter

 

 

Et pot interessar també

  • Família posant per a una foto

    Si necessites finançar l'adquisició del teu habitatge, a Bankia tenim la teva hipoteca. Només per tenir la teva nòmina domiciliada a Bankia i res més, podràs contractar una Hipoteca Sense Comissions Variable.

  • Dona mirant un mòbil

    Troba la casa dels teus somnis... Nosaltres ens encarreguem de la resta.