Inversió

Et presentem els millors articles sobre inversió. Et proporcionem informació perquè els teus diners creixin.

 • Parella de persones grans abraçant-se

  Per què contractar un pla de pensions

  Un pla de pensions és un producte d'estalvi i inversió a llarg termini la finalitat fonamental del qual és que el titular tingui els fons necessaris per afrontar la jubilació.

 • Primer pla d'un ordinador

  Estratègia d'inversió

  Una estratègia d'inversió és el conjunt de regles, comportaments i procediments que un inversor posa en marxa per aconseguir que els seus diners creixin.

 • primer pla d'una tauleta tàctil

  Invertir en borsa

  Invertir en borsa és participar en la compra i venda de valors, com accions de societats anònimes, bons públics o privats.

Totes les categories

 • Quin risc té un fons d'inversió?

  El risc d'un fons d'inversió depèn fonamentalment del tipus d'actiu en què inverteix, la qualificació d'aquests actius, la zona geogràfica a la qual pertanyen i la moneda en què cotitzen.

 • Què és un fons d'inversió?

  Un fons d'inversió és un tipus d'institució d'inversió col·lectiva (IIC) sense personalitat jurídica el patrimoni del qual està constituït per les aportacions dels inversors, denominats partícips. Es creen amb l'objectiu d'obtenir una rendibilitat en benefici del total del patrimoni oferint al partícip una sèrie d'avantatges derivats d'aquesta unió dels patrimonis d'una gran quantitat d'inversors als quals no podria accedir en cas de fer-la de manera individual.