Depósito Creciente 36 meses

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 • Un dipòsit on l'interès creix

  I el teu diners també

 • Dipòsit a 3 anys. Liquidació trimestral d'interessos. Sense import mínim de contractació.
 • Dibuix d'una nena ficant diners a una guardiola

Avantatges del Dipòsit Creixent 36 mesos

El Dipòsit Creixent 36 mesos és un dipòsit a 3 anys amb liquidació trimestral d'interessos i un atractiu tipus d'interès que augmenta cada any.

TAE global per als 36 mesos: 0,03% (TIN global 0,03%):

 • 1er any TIN: 0,01% TAE: 0,01%
 • 2do any TIN: 0,03% TAE: 0,03%
 • 3er any TIN: 0,05% TAE: 0,05%


Els seus principals avantatges són:

 • Admet una o diverses imposicions per contracte, sense import mínim ni màxim de contractació.
 • Liquiditat immediata, pots recuperar la teva inversió en qualsevol moment.
 • Sense despeses ni comissions d'administració o manteniment.
 • Renovable automàticament a venciment.