Depósito en especie

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
  • Transforma els teus interessos en els articles que sempre has desitjat

    Exclusius dipòsits amb remuneració en espècie

  • Remuneració en espècie. A partir de 2.100 euros. Termini 24 mesos.
  • Dibuix d'una nena ficant diners a una guardiola

Quins dipòsits puc contractar?

Escull entre els nostres exclusius dipòsits amb remuneració en espècie* i contracta el que més t'agradi a partir de 2.100 €.

 

Articles

Import

Termini

TIN

TAE

Joc de decantador i 6 copes de vi

2.100 €

24 mesos

0,646%

0,65%

Vaixella Opal Bormioli 12 peces

2.100 €

24 mesos

0,646%

0,65%

Coberteria Santa Clara

3.200 €

24 mesos

0,648%

0,65%

Sandvitxera graella Taurus (Toast & Co)

3.200 €

24 mesos

0,648%

0,65%

Olla pressió súper-ràpida Alça 6l (Space)

4.500 €

24 mesos

0,644%

0,65%

Robot de cuina GM

6.500 €

24 mesos

0,643%

0,65%

 

*Dipòsits en espècie no contractables a les Balears. TAE corresponent a la remuneració en espècie. No hi ha remuneració en efectiu. Retribució en espècie subjecta a tributació de conformitat amb la legislació fiscal vigent.