Depósito Fácil Internet

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1 / 6 és indicatiu de baix risc i 6 / 6, d'alt risc.
El banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
  • Les millors opcions d'estalvi

    Trieu el termini que més us convingui avui i en recollireu els beneficis el dia de demà

  • Liquidació mensual d'interessos. Escull el teu termini. Rendiment fins a un 0,04% TAE.
  • Dibuix d'una nena ficant diners a una guardiola

Avantatges del Dipòsit Fàcil Internet

Tria el termini que més t'interessa i assegura't una bona rendibilitat amb totes les garanties. Així de fàcil:

  • Permet una o diverses imposicions, amb liquidació mensual d'interessos.
  • Admet un o diversos titulars i també admet autoritzats (l'alta dels autoritzats s'ha de fer a l'oficina Bankia).
  • Renovable automàticament al venciment. Es pot reemborsar anticipadament tant parcialment com totalment i s'aplicaria un tipus d'interès menor a l'inicialment pactat (*)

(*) En aquest cas: s'aplicarà sobre el capital reemborsat un tipus d'interès proporcional al temps transcorregut des de l'inici de la imposició, és a dir, el nou tipus d'interès a aplicar seria el resultat de multiplicar el tipus d'interès pactat pel núm. de dies mantingut i dividit entre el termini compromès inicialment.

Quin interès puc obtenir?

TERMINI

TIPUS NOMINAL

TAE

EXEMPLE INTERÈS MENSUAL*

1 mes:

0,010%

0,01%

0,08 €

3 mesos:

0,010%

0,01%

0,08 €

6 mesos:

0,010%

0,01%

0,08 €

12 mesos:

0,010%

0,01%

0,08 €

13 mesos:

0,040%

0,04 %

0,33 €

25 mesos:

0,030%

0,03%

0,25 €

36 mesos:

0,030%

0,03%

0,25 €

 

La millor manera d'invertir els seus estalvis exclusivament a través de Bankia En línia amb excel·lents condicions.

Exemples:

10.000 euros invertits en un Dipòsit Fàcil Internet a 13 mesos al tipus d'interès nominal anual 0,040% (0,04% TAE), amb abonament mensual d'interessos en compte associat de 0,33 €, que li donaran uns interessos bruts totals de 4,29 euros, si es manté la inversió durant el termini indicat.

(*) Exemple de benefici mensual obtingut en invertir 10.000 euros al tipus d'interès informat en els terminis corresponents. Import subjecte a la retenció fiscal en cada moment.