Depósito Fácil Internet

1 /6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000€ per dipositant en cada entitat de crèdit.
El reembossament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
  • Les millors opcions d'estalvi

    Esculli el termini que més li convingui avui i recollirà els seus beneficis el dia de demà

  • Liquidació mensual d'interessos. Escull el teu termini. Rendiment fins a un 0,04 % TAE.
  • Dibuix d'una nena ficant diners a una guardiola

Avantatges del Dipòsit Fàcil Internet

Escull el termini que més t'interessi i assegura't una bona rendibilitat amb totes les garanties. Així de fàcil:

  • Permet una o diverses imposicions, amb liquidació mensual d'interessos.
  • Admet un o diversos titulars i també admet autoritzats (l'alta dels autoritzats ha de realitzar-se a través de la teva Oficina Bankia).
  • Renovable automàticament al venciment. Es pot reemborsar anticipadament tant parcialment com totalment i s'aplicaria un tipus d'interès menor a l'inicialment pactat (*)

(*) En aquest cas: s'aplicarà sobre el capital reemborsat un tipus d'interès proporcional al temps transcorregut des de l'inici de la imposició, és a dir, el nou tipus d'interès a aplicar seria el resultat de multiplicar el tipus d'interès pactat pel núm. de dies mantingut i dividit entre el termini compromès inicialment.

Quin interès puc obtenir?

TERMINI

TIPUS NOMINAL

TAE

EXEMPLE INTERÈS MENSUAL*

1 mes:

0,010%

0,01 %

0,08 €

3 mesos:

0,010%

0,01 %

0,08 €

6 mesos:

0,010%

0,01 %

0,08 €

12 mesos:

0,010%

0,01 %

0,08 €

13 mesos:

0,040 %

0,04 %

0,33€

25 mesos:

0,030%

0,03%

0,25€

36 mesos:

0,030%

0,03%

0,25€

 

La millor manera d'invertir els seus estalvis exclusivament a través de Bankia En línia amb excel·lents condicions.

Exemples:

10.000 euros invertits en un Dipòsit Fàcil Internet a 13 mesos al tipus d'interès nominal anual 0,040 % (0,04 % TAE), amb abonament mensual d'interessos en compte associat de 0,33€, que li donaran uns interessos bruts totals de 4,29 euros, si es manté la inversió durant el termini indicat.

(*) Exemple de benefici mensual obtingut en invertir 10.000 euros al tipus d'interès informat en els terminis corresponents. Import subjecte a la retenció fiscal en cada moment.