Fons d'Inversió: Bankia Bolsa Española, FI Clase Universal

  • Categoria

    RENDA VARIABLE EURO

  • Nivell de Risc

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Menor Risc

    Major Risc

  • de l'any

    18/07/2019

    9,02

  • Rendibilitat Anual (*)

    • 2019

      9,02

    • 2018

      -11,13

    • 2017

      6,58

    • 2016

      -4,29

    • 2015

      -6,92

    • 2014

      2,73

    • 2013

      30,37