Fons d'Inversió: Bankia Bolsa USA, FI

 • Categoria

 • Nivell de risc

 • L'any

 • Rendibilitat Anual (*)

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013