Fons d'Inversió: Bankia Bolsa USA, FI

  • Categoria

    RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

  • Nivell de risc

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Baix

    Alt

  • L'any

    23/11/2017

    0,73

  • Rendibilitat anual

    • 2017

      0,73

    • 2016

      6,47

    • 2015

      8,64

    • 2014

      21,7

    • 2013

      21,6

    • 2012

      -