Bankia Protegido Renta 2022

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menys risc

  Més risc

 • Categoria

  Garantits

 • L'any

  20/02/2018

  -0,41

 • Rendibilitat Anual (*)

  • 2018

   -0,41

  • 2017

   0,32

  • 2016

   3,27

  • 2015

   1,55

  • 2014

   22,36

  • 2013

Alertes de liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.