Bankia Protegido Renta 2025

 • Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Baix

  Alt

 • Categoria

  Garantits

 • L'any

  22/11/2017

  1,6

 • Rendibilitat Anual

  • 2017

   1,6

  • 2016

   3,91

  • 2015

   0,3

  • 2014

   26,54

  • 2013

   -

  • 2012

   -

Alertes de Liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulada en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.