Plans de pensions Sa Nostra

parella mirant-se
  • Planifica el teu futur

  • El seu percentatge d'inversió en renda variable oscil·la entre el 30% i el 70%. Fons classificat dins la categoria de Renda Variable Mixta.

  • El seu percentatge d'inversió en renda variable és menor al 30%. Fons classificat dins la categoria de Renda Fixa Mixta.

  • Adapta la composició i la distribució d'actius de la seva cartera amb flexibilitat.

  • La seva inversió es fa en actius de renda fixa a menys de 2 anys.

  • Fons classificat dins la categoria de Renda Variable (el seu percentatge d'inversió en renda variable oscil·la entre el 75% i el 100%.

  • L'objectiu és preservar i fer créixer el capital generant rendibilitats a llarg termini per damunt de les del mercat.