Servei I-valors

Servicio i-Valores

El Servei I-valors et permet adherir-te a una tarifa diferenciada per a les comissions derivades d'operacions de compra - venda d'accions nacionals i internacionals.

Característiques principals

Els clients que operen a través d'Oficina Internet poden contractar el Servei I-valors amb accés a una tarifa preferencial en operacions de compravenda d'accions nacionals i internacionals. Com valor afegit, aquest servei proporciona als clients accés directe a la cotització en temps real del mercat continu.

El Servei I-valors està dirigit a persones físiques majors d'edat que tenen contractades comptes de valors amb disposició indistinta.

Els principals avantatges d'aquest servei són:

  • Cotitzacions en temps real.
  • Comissions reduïdes.

Comissions del servei

Les operacions de compravenda d'accions que el client faci a partir de la contractació d'aquest servei, gaudiran d'unes comissions reduïdes tant en valors nacionals com internacionals.

  Comissió Mínim
Operativa Nacional 0,20% 8 €
Operativa Internacional I-valors 0,20% 25 €
Operativa Internacional Internet 0,5% 35 €

 

*Comissions a calcular sobre el valor efectiu de l'operació. Les tarifes indicades inclouen cost de corretatge. Cànons i impostos no inclosos.

 

Funcionament Servei I-valors

  • El Servei I-valors té establerta una tarifa semestral de 80 € més impostos. Aquesta tarifa s'aplicarà únicament si les comissions pagades en les operacions de compravenda d'accions són inferiors a aquest import.
  • Si l'import facturat és superior a 80 €, no es cobrarà cap comissió addicional.
  • La tarifa es facturarà al final del període semestral o amb anterioritat, si es produís la cancel·lació anticipada.