Hipoteca Sin Comisiones Fija

 • Només per domiciliar els teus ingressos* et traiem les comissions si contractes una hipoteca. Sempre pagaràs el mateix.

 • Sense comissió d'obertura. Sense comissió d'estudi. Sense comissió de cancel·lació ni amortització anticipada.
 • Dibuix d'una clau verda

Avantatges de la Hipoteca Sense Comissions Fixa

Hem pensat en tu i t'oferim una hipoteca on no cobrem comissions

  • Termini: Fins a 30 anys.
  • Import: fins al 80% de la inversió per a habitatge habitual.
  • Tipus d'interès fix.
  • Quotes mensuals.
  • Des d'1,70 % TIN, 2,06 % TAE fins a 10 anys.
  • Des d'1,95 % TIN, 2,29 % TAE fins a 15 anys.
  • Des de 2,20 % TIN, 2,52 % TAE fins a 20 anys.
  • Des de 2,45 % TIN, 2,77 % TAE fins a 25 anys.
  • Des de 2,65 % TIN, 2,95 % TAE fins a 30 anys. Tots els exemples.
 

Veure Simulador d'hipoteques

Bankia es fa càrrec de les següents despeses de la hipoteca:

Impost AJD: Els atributs/impostos derivats d'aquesta operació en què Bankia és subjecte passiu.

Registre de la Propietat: Les despeses d'inscripció d'aquesta escriptura d'hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: Les despeses de gestoria.

Aranzels notarials derivats de la MATRIU de l'escriptura. Així mateix, seran a compte de Bankia les còpies notarials de l'escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interès, (això és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica, la/les còpies sol·licitada/s per Bankia per a la inscripció registral de la hipoteca i per a la liquidació dels impostos a càrrec seu, així com la còpia executiva quant la sol·liciti).

Més informació de la Hipoteca Sense Comissions Fixa

Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)

Document d'Informació Precontractual Complementària (DIPREC) Ingressos iguals o superiors a 3.000 € (PDF, 607 kB),Ingressos entre 1.200 € i 3.000 € (PDF, 602 kB),Ingressos inferiors a 1.200 € (PDF, 606 kB).

* Pots consultar les condicions completes publicades al Servei Nòmina.