Hipoteca Bonificada

 • Fantàstiques condicions econòmiques per comprar casa teva

  Et bonifiquem el tipus d'interès en funció de la vinculació que mantinguis amb Bankia

 • Finançament de fins al 80% de la inversió, o del valor de taxació. Fins a 30 anys de termini d'amortització. Tipus d'interès variable i mixt.
 • Dibuix d'una clau verda

Avantatges de la Hipoteca Bonificada

 • Podràs escollir entre un tipus d'interès variable o mixt (amb un tipus fix fins a 7 anys i després variable).
 • Amb revisions semestrals del tipus d'interès si esculls l'opció variable.
 • Fins a 30 anys per amortitzar-lo.
 • Sense vall.
 • Sense comissió d'estudi.
 • Amb bonificacions en el tipus d'interès de fins a un 1,00% en funció de la teva vinculació amb Bankia partint de desglossament següent:
  • 0,30% per domiciliar els teus ingressos.
  • 0,30% per aportacions a plans de pensions individuals.
  • 0,20% per tenir contractada l'assegurança d'amortització del préstec.
  • 0,20% per assegurances diverses (primes anuals).

Per accedir al diferencial bonificat i mantenir-lo durant la vida del préstec, s'han de complir les condicions següents simultàniament:

 • No hi pot haver rebuts impagats.
 • L'habitatge hipotecat ha de tenir assegurança de danys comercialitzada per Bankia i amb cessió de drets a favor de l'entitat.

Tipus d'interès

 • Període d'inici: amb un tipus fix des d'un 1,80 % si és a un any i des d'un 2,2 % si és fins a 7 anys. Variable: des d'Euríbor + 1,50%. TAE: 2,66 % per a un supòsit de 150.000€; a 25 anys, amb 12 mesos de tipus d'interès fix. Per a més detall veure condicions de la Hipoteca Bonificada (PDF, 171 kB).

 

Simulador d'hipoteques. Tria el finançament per a la casa dels teus somnis. Calcular hipoteca

 

Més informació de la Hipoteca Bonificada

 

Fitxa d'informació precontractual (FIPRE) (PDF, 488 kB)

 

Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)